Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Aanpak problemen rond klimaat en biodiversiteit vereist nieuw bestuursmodel

Dinsdagmiddag 8 oktober heeft Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu het boek 'Over de crisis niets dan goeds' ontvangen van auteur Sjef Staps, tijdens een druk bezochte forumdiscussie in Den Haag. Het boek, dat interviews bevat met 25 prominente Nederlanders, benadrukt de urgentie om de problemen rond klimaatverandering en biodiversiteit aan te pakken. De geïnterviewden - een brede groep van onder meer Jan Terlouw, Marjan Minnesma, Jane Goodall, Ed Nijpels en James Hansen - zijn het er unaniem over eens: de urgentie om het probleem op te lossen is enorm.


Sjef Staps (Louis Bolk Instituut) overhandigt het boek aan Staatssecretaris Wilma Mansveld.

Regiefunctie van overheid noodzakelijk

Auteur Sjef Staps, verbonden aan het Louis Bolk Instituut – onderzoeksinstelling voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid in Driebergen – werd getriggerd door de struisvogelpolitiek van de samenleving als het gaat over de nefaste effecten van de verslechtering van onze leefomgeving. "Willen onze kleinkinderen nog van deze aarde kunnen genieten, dan zullen we een enorme reductie moeten realiseren in ons gebruik van grondstoffen en energie. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gaat het om een reductie van niet minder dan 80%. We kunnen daar niet onderuit. Maar beperken in een systeem dat nu nog overvloed en welvaart biedt, is uiterst complex. Het is dus logisch dat dat op weerstand stuit. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de overheid haar verantwoordelijkheid écht moet oppakken op het gebied van grondstoffenbeheer en milieu. Zij moet de regie nemen en samen met burgers en bedrijfsleven zorg dragen voor huidige én toekomstige generaties. Het feit dat de Staatssecretaris dit boek officieel in ontvangst heeft willen nemen, is een hoopvol signaal." Daarbij is het de vraag of de nieuwe, mondiale en lange termijn problemen op te lossen zijn binnen ons huidige bestuurlijke bestel. Onze samenleving is immers steeds meer op de korte termijn gericht. Er is behoefte aan een nieuw model met een stabieler lange termijnbeleid.

Praktische handvatten

Naast het gedachtegoed van de 25 geïnterviewden bevat het boek praktische handvatten voor burgers en consumenten en een lijst van no regret maatregelen die elke overheid kan nemen om het verschil te maken ten gunste van klimaat en biodiversiteit.

Boek en bijeenkomsten

Het boek 'Over de crisis niets dan goeds' van Sjef Staps is verkrijgbaar via de boekhandel en via de website www.overdecrisisnietsdangoeds.nl en kost 24,90 euro. Bij het hele project (het boek, de interviews, de boekpresentatie en de discussiefora later dit jaar) is maximaal rekening gehouden met de CO2-voetafdruk. Het project is gefinancierd door het Louis Bolk Instituut en de Ministeries van EZ en I&M.
Publicatiedatum: