Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Opbrengsten bij biologische niet-ploegsystemen doen niet onder voor standaard ploegsystemen

WUR-Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft de opbrengsten bij niet-ploegsystemen vergeleken met de opbrengsten bij standaard ploegsystemen. Hieruit is gebleken dat de opbrengsten bij niet-ploegsystemen in de meeste gewassen niet onder doen voor standaard ploegsystemen. In dit bericht worden de voorlopige resultaten besproken.

De opbrengsten over de afgelopen jaren lieten een divers beeld zien. In een aantal gewassen/jaren was de opbrengst bij niet geploegde grond lager dan bij geploegde grond. Deels wijten de onderzoekers dit aan een uit de literatuur bekende overgangssituatie. De bodem moet in een nieuw evenwicht komen. Deels waren de soms lagere opbrengsten bij niet geploegde grond te wijten aan een nog onvoldoende op niet ploegsystemen aangepaste teelttechniek. In de loop van de jaren is de teelttechniek voor niet ploegsystemen aangepast en lijkt opbrengstderving minder voor te komen.

Aardappel

Het eerste jaar was er geen statistische betrouwbaar verschil in opbrengst te bespeuren. In 2011 was de opbrengst 5% lager in de niet-geploegde objecten, terwijl de opbrengst in 2012 niet verschilde van geploegd

Grasklaver

Met de teelt van grasklaver is twee jaar ervaring. Tot nu toe lijkt het er sterk op dat er hogere droge stof opbrengsten te behalen zijn met niet-kerende grondbewerking. In 2010 was dit het geval maar niet statistisch betrouwbaar hoger. In 2012 was de opbrengst beduidend hoger wat te wijten is aan het verslempen van de geploegde objecten vlak na inzaai van de grasklaver in de herfst van 2011. Eén van de effecten van niet kerende grondbewerking is dat aggregaten stabieler worden. Met hevige regenval na zaaien zal niet geploegde grond minder snel verslempen.

Witte kool

Er is slechts één keer witte kool geteeld tot nu toe. Dit jaar staat er voor de tweede keer kool op het proefveld. In het eerste kooljaar was er een licht lagere opbrengst voor de kool op niet geploegde grond. Dit jaar zijn er tot nu toe zijn er geen verschillen te ontdekken in gewasstand tussen de behandelingen.

Zomertarwe; zomertarwe/veldboon

Met graanteelt in niet-kerende grondbewerking is wereldwijd veel ervaring opgedaan. In de twee jaren dat er zomertarwe is geteeld was de opbrengst bij niet geploegde grond betrouwbaar hoger dan bok geploegde grond.het eerste jaar was de opbrengst van de geploegde objecten beduidend lager wat veroorzaakt werd door uitval door onkruidbestrijding. Het mengsel van zomertarwe veldboon gaf in het eerste jaar een lagere opbrengst en in het tweede jaar een hogere opbrengst bij niet geploegde grond.

Peen

Niet geploegde grond droogt trager en warmt trager op. Ruggen kunnen dan ook pas later opgebouwd worden en de grond is kluiteriger wat opkomstproblemen geeft. Dit heeft in 2010 en 2011 tot een lagere opbrengst geleid in vergelijking met geploegde grond. In 2013 is er 10% meer zaaizaad gebruikt om eenzelfde aantal planten te krijgen als op geploegde grond.

Voor meer informatie: Derk van Balen
Publicatiedatum: