Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Verbetert de overlevingskans van weidevogelkuikens

Gezamenlijk belang in kruidenrijke weiden

Kruiden in grasland betekent aanbod van insecten en daarmee verbetert de overlevingskans van weidevogelkuikens sterk. Op 29 mei 2013 waren ruim 30 deelnemers van de praktijknetwerken Kruidenrijk Kuikenland en 'Natuurlijk' kruidenrijk gras voor de veehouderij te gast op de weidevogelboerderij van melkveehouder Kees Lambalk in Amstelveen. Voor de bijeenkomst waren een 3-tal sprekers uitgenodigd. Mark Kuiper gebiedscoördinator van de Agrarische natuurvereniging De Amstelhield een inleiding over uitgesteld maaien en tijdelijk hoger water. Krijn Trimbos vanLandschap Noord Holland deelde de ervaringen met weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder met de presentatie: het belang van kruidenrijk grasland voor de Grutto. Nick van Eekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut liet in zijn presentatie: betekenis van kruiden in grasland voor de melkveehouderij' informatie uit onderzoek en praktijkvoorbeelden zijn voor welke doelen kruiden functioneel in de melkveehouderij kunnen worden ingezet. Klik hier voor de presentatie van Krijn Trimbos, klik hier voor de presentatie van Nick van Eekeren.

De nadruk in hun presentaties lag op het overlevingssucces van weidevogelkuikens in relatie met graslandbeheer. Duidelijk kwam naar voren dat kruiden een belangrijke rol spelen in het insectenaanbod voor weidevogelkuikens en daarmee de overlevingskansen voor pullen sterk worden verbeterd. Extensief beheerde graslanden scoren duidelijk beter dan intensief gebruikte graslanden in de overleving van kuikens en graslanden met een verhoogd slootpeil zijn aantrekkelijker voor weidevogels.

De bijeenkomst werd afgesloten met een veldexcursie naar een paar percelen waar de ontwikkeling van kruidenrijk grasland wordt nagestreefd.

Er kan teruggekeken worden op een zeer plezierige en nuttige bijeenkomst waarbij de twee netwerken kruidenrijke graslanden willen inzetten voor verschillende doelen: weidevogelbeheer en veevoeding, maar duidelijk eenzelfde vraag hebben ten aanzien van realisatie en beheer van kruidenrijke graslanden.

Eerder dit jaar, op 7 maart, mocht netwerkbegeleider Rob Geerts voor een grote groep Friese weidevogelbeheerders tijdens de Weidevogelkennisdag zijn verhaal houden over kruidenrijke graslanden. Ook hier was de belangstelling groot voor kruidenrijke weiden als bron van insecten voor weidevogelkuikens en hoe je tot zulke diverse graslanden kunt komen.

Deze dag, maar ook eerdere bijeenkomsten, leert ons telkens weer dat er nog een wereld te winnen is bij boeren als het gaat om aanleg, ontwikkeling en beheer van kruidenrijke weiden. Het praktijknetwerk 'Natuurlijk' kruidenrijk gras voor de veehouderij heeft één van de doelen om agrariërs van die informatie te voorzien.

Voor meer informatie: Rob Geerts, netwerkbegeleider 'Natuurlijk' kruidenrijk gras voor de veehouderij.

Bron: bioKennis
Publicatiedatum: