Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Consument moet minder voedsel gaan verspillen

Tot 2015 moet in Nederland per hoofd van de bevolking per jaar tussen de 17 en 31 kilogram minder voedsel verspild worden. Pas dan wordt de overheidsdoelstelling van 20 procent vermindering van voedselverspilling ten opzichte van 2009 gehaald. Dat stellen onderzoekers van Food & Biobased Research van Wageningen UR in een tussenrapportage over het project Monitor Voedselverspilling. Zij ontwikkelden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het instrument dat voedselverspilling systematisch en gedetailleerd in kaart brengt. De monitor biedt de overheid een leidraad om gericht maatregelen te nemen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de monitor dinsdag 21 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.De Monitor Voedselverspilling analyseert de stromen van grondstoffen en voedsel door de gehele keten, van producent tot en met consument en afvalverwerker. Niet alleen wordt zo de uitval van stromen uit de reguliere voedselketen zichtbaar, maar de monitor geeft ook aan welke bestemming deze stromen hebben. De monitor biedt overheid en bedrijfsleven concrete aanknopingspunten voor preventie van voedselverspilling, zo hoogwaardig mogelijke toepassing van voedselgrondstoffen en effectief afvalbeheer.

Nulmeting

De voedselverspilling in 2011 bedroeg 89-210 kilogram per hoofd van de bevolking, zo blijkt uit de Monitor Voedselverspilling. Dat is iets meer dan bij de nulmeting in 2009: toen kwam de verspilling uit op 83-151 kilogram per hoofd van de bevolking. De consument is de grootste verspiller in de keten. Daarnaast levert voedsel dat vanwege economische redenen, technologische oorzaken of wettelijke barrières uit het productieproces verdwijnt een belangrijke bijdrage.

Aanbevelingen

De onderzoekers adviseren overheid en bedrijfsleven gezamenlijk kansrijke oplossingsrichtingen en acties te definiëren om voedselverspilling te verminderen. Zij pleiten onder meer voor aanpassing van private handelsnormen voor de visuele kwaliteit van groenten en fruit, verbetering van de houdbaarheid van voedingsmiddelen, verbetering in afvalbenutting en de ontwikkeling van effectieve interventies gericht op gedragsverandering bij de consument. De Monitor Voedselverspilling is gebaseerd op openbare bronnen en op data van AgentschapNL. Het bedrijfsleven wordt gevraagd om in de toekomst ook gegevens aan te leveren voor de monitor. De betrouwbaarheid van het instrument wordt dan verder verbeterd, aldus de onderzoekers.

Neem voor meer informatie contact op met Toine Timmermans.
Publicatiedatum: