Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Hoe diep moet je ploegen?

Bodemkwaliteit staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Grondbewerking is een bepalende factor voor bodemkwaliteit. Enkele Nederlandse telers zijn overgegaan op vormen van minimale en niet-kerende grondbewerking. Ekoland gaat in op de voor- en nadelen en de praktijk van minder en ondieper ploegen.

Voor veel telers is minimale en niet-kerende grondbewerking te ingrijpend of is het vanwege de grondsoort en/of de gewassen die ze telen moeilijk uitvoerbaar. Toch overwegen veel telers wel om hun grond minder intensief te bewerken door bijvoorbeeld minder te ploegen en/of ondieper te ploegen.


Voordelen ondiep ploegen

Uit onderzoek van Wageningen UR en praktijkervaringen blijkt dat ondiep ploegen een aantal duidelijke voordelen heeft ten opzichte van de gangbare ploegdiepte van tussen de 20 en 30 centimeter.

Bodemleven, organische stof en mineralen blijven meer geconcentreerd boven in de bodem. Daardoor is die laag vruchtbaarder en beter bewerkbaar. Intensieve beworteling en opname van nutriƫnten vind voor een belangrijk deel plaats in deze bovenste laag. Dit samen moet leiden tot een betere gewasgroei.

Ondiep ploegen maakt het ook beter mogelijk om op zavel- en kleigronden op voorjaarsploegen over te gaan. Dit omdat voor de dunnere ploeglaag en het relatief vlakke oppervlak minder verwerking nodig is om een goed zaaibed te maken.

Bijkomende economische voordelen van ondiep ploegen zijn het lagere brandstofverbruik en de potentieel hogere capaciteit.

Nadelen ondiep ploegen

Ondiep ploegen heeft ook een aantal nadelen of beperkingen die een belangrijke rol kunnen spelen in de keuze voor deze verminderd intensieve grondbewerking. De onkruiddruk kan toenemen of bij een zeer hoge onkruiddruk wordt er door het ondiep ploegen minder onkruid gesaneerd dan bij de gangbare ploegdiepte. Kuilen, sporen en verdichtingen in het perceel kunnen met ondiep ploegen slecht worden gerepareerd. Verder worden ook grote hoeveelheden gewasresten moeilijk netjes weggewerkt en is er soms onvoldoende aansluiting van de ploeggangen bij bovenover ploegen.

Het komt er dus op neer dat de uitgangssituatie voor de toepassing van ondiep ploegen goed in orde moet zijn. Dat wil zeggen: geen grote hoeveelheden gewasresten, niet te vochtige grond, geen hoge onkruiddruk en geen sporen en verdichtingen.

Er zijn ook combinaties mogelijk van niet ploegen, ondiep ploegen en eventueel woelen. Elke ondernemer zal voor zijn specifieke situatie de beste keuze moeten maken.

Voor meer informatie: Wijnand Sukkel, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR

Bron: bioKennis
Publicatiedatum: