Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Opvallend veel sociale coalities tussen deelnemende ondernemers

Biological Solutions wint Facebook-wedstrijd 'Samen veranderen'

Biological Solutions is donderdag 18 april door MVO Nederland en energiebedrijf Eneco uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd 'Samen veranderen'. Hiermee verzekert deze leverancier van bio-based en recycled content disposables zich samen met haar coalitiepartner SITA van een hoofdrol ter waarde van €2.500 in de volgende editie van de gelijknamige filmreeks. Die wordt voor het eerst vertoond op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2013. Samen met afvalbedrijf SITA ontwikkelde Biological Solutions de duurzame wegwerpbeker Cup2paper, die aantoonbaar de laagste milieu-impact van alle wegwerpbekers heeft. Ook ten opzichte van recycling van plastic bekers scoort Cup2paper 47 procent beter, zo blijkt uit een levenscyclusanalyse. SITA is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van de Cup2paper-bekers en sluit daarmee de keten.

De wedstrijd bleef tot op het laatste moment spannend; vlak voor sluiting – woensdag 17 april om 23:59 uur – streefde Babbels, een creative brand agency, Biological Solutions voorbij in het aantal 'likes'. Het laatste woord was aan de jury, gevormd door Karen Miedema, manager Marketing van Eneco Business, en Irenka van den Hout, hoofd Communicatie van MVO Nederland. Zij kozen uit de top 3 de uiteindelijke winnaar op basis van de mate van samenwerken, de verduurzaming van het bedrijf of de keten en de getoonde creativiteit.Vijftien ondernemers deden aan de wedstrijd mee door op een speciaal voor deze actie ontwikkelde Facebook-app hun duurzame samenwerking in de vorm van een 'pitch' te beschrijven. De top 3 kwam tot stand op basis van het aantal verzamelde 'likes' en bestond naast Biological Solutions (214 likes) uit creative brand agency Babbels (221 likes) en Ten Have Bedrijfsdiensten (205 likes). Alle pitches en het eerste deel van de filmserie zijn te bekijken op bit.ly/samenveranderen.

De jury motiveerde haar keuze als volgt: "Cup2paper is een mooi voorbeeld van circulair denken; het concept stopt niet bij een cradle2cradle ontwerp maar is vernieuwend doordat het hele productieproces anders is ingericht. Biological Solutions en SITA laten met Cup2paper zien slim om te gaan met grondstoffen en een creatieve invulling te geven aan ecodesign. Dat is in deze tijd van schaarste hard nodig." Over de inzending van Babbels: "GreenSeat is een mooi initiatief dat groen reizen door CO2-compensatie mogelijk maakt. Een kleine bijdrage van de reiziger wordt ingezet om duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden te realiseren. Babbels brengt dat in diverse vormen van communicatie prachtig in beeld en draagt daarmee bij aan het bewustwordingsproces en gedragsbeïnvloeding. Een inspirerend voorbeeld van communiceren over duurzaamheid van een bureau dat voor duurzame merken werkt. Vanwege de impact op de bedrijfsvoering van beide coalitiepartners kiezen wij echter toch voor Biological Solutions als winnaar." Sietse Stad, woordvoerder van Biological Solutions, reageerde verheugd: "Inmiddels drinken medewerkers van meer dan 40 bedrijven uit de duurzaamste koffiebeker. Daar zijn we trots op! Het winnen van 'Samen Veranderen' is een extra stimulans om ons gedachtegoed uit te blijven dragen."


Waarom samen veranderen?

MVO Nederland en Eneco zijn de campagne 'Samen veranderen' gestart om inspirerende voorbeelden te delen van ondernemers die dankzij een slimme coalitie hun bedrijf of keten hebben verduurzaamd. "Samen veranderen is het motto van MVO Nederland", licht directeur Willem Lageweg van MVO Nederland de titel van de campagne toe. "Een snelle transitie naar een duurzame samenleving wordt met de dag urgenter. De kansen die dit aan ondernemers biedt nemen in hoog tempo toe. Om die kansen te verzilveren is samenwerking cruciaal. Deelname aan deze wedstrijd en de film is een mooie manier om de buitenwereld te vertellen over de MVO-inspanningen van je bedrijf, een promotiekans voor beide samenwerkingspartners."

Opvallend veel coalities met een sociaal karakter

Van de vijftien bedrijven die deelnamen aan de facebook-wedstrijd beschreven negen een samenwerking met een sociaal karakter. Vier coalities hadden het vinden van een baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot doel. Vijf andere samenwerkingspartners zetten zich in voor de creatie van arbeidsplaatsen in ontwikkelingslanden. "Een verheugend beeld, gezien het op 11 april getekende sociaal akkoord, dat bedrijven uitnodigt zelf maatregelen te nemen om inclusief te ondernemen", reageert jurylid Irenka van den Hout. "MVO Nederland is een van de oprichters van De Normaalste Zaak, een snelgroeiend netwerk van werkgevers die kennis, ervaring en inspiratie delen over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Ik nodig deze bedrijven van harte uit zich daarbij aan te sluiten."

Eneco was erg gecharmeerd van de pitch van Rural Spark. "Bij Eneco geloven wij sterk in lokale duurzame initiatieven. In ontwikkelingslanden kunnen dit soort energieconcepten hele dorpen in één keer verder brengen. In Nederland zie je ook steeds meer decentrale opwekking ontstaan. Naast windmolens worden ook steeds meer zonnepanelen geplaatst, zowel door particulieren als door bedrijven. Wij leveren daar graag een bijdrage aan", aldus Eneco-jurylid Karen Miedema.

Kijk voor meer informatie op www.biologicalsolutions.nl en www.cup2paper.nl.
Publicatiedatum: