Het project Mest Als Kans geeft al sinds 1999 inzicht in de effecten van 12 organische meststoffen op bodemvruchtbaarheid en nutriƫntenemissie. Voor de fosfaatwerking in organische mest is op een bemestingsproefveld onder meer gekeken naar de meerjarige gevolgen van N-beschikbaarheid en P-aanvoer op de gewasopbrengst.

Bekend is dat voldoende beschikbare fosfaat en stikstof samen de opbrengststijging versterkt. Bij alle 12 organische mestsoorten is dit het geval. Wel zijn er verschillen. Zo geeft drijfmest met een vrij lage P-aanvoer en N-beschikbaarheid een redelijke gewasopbrengst. Varkensmest en potstalcompost geven een hoge opbrengst bij een vrij lage N-beschikbaarheid en hoge P-aanvoer.Ook het meerjarige effect van het totale fosfaatoverschot op de Pw-toestand van de grond is onderzocht. Uit 13 jaar onderzoek komt naar voren dat de Pw-toestand voor elke mestsoort daalde. Dit ondanks een fosfaatoverschot. Veel fosfaat blijft gebonden aan de organische stof waardoor er een netto tekort ontstaat, of het is vastgelegd in de grond gedurende de winter. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

In deze leaflet Fosfaatwerking in organische mest zijn deze en andere resultaten toegelicht en gebundeld.

Voor meer informatie: Geert-Jan van der Burgt, Louis Bolk Instituut

Bron: bioKennis