Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Duurzame Koolzaad Diervoeder Energie-project

Nieuw koolzaadproject: informatiebijeenkomst op 22 november aanstaande

Sinds enige tijd wordt er een ambitieus project voorbereid waarbij duurzame koolzaadteelt gestimuleerd wordt met daarin een interessante plaats voor de biologische teelt: Het DKDE (Duurzame Koolzaad Diervoeder Energie)-project.

Dit project is geïnitieerd door Hein Aberson van Solar Oil Systems en Jan Heetebrij van HeeCon Business Development, in nauwe samenwerking met het LEI en de Wageningse Universiteit. Zie deze informatiefolder. Op 22 november is er een informatiebijeenkomst over dit project (zie onderstaande uitnodiging). Alle belangstellenden zijn daarbij van harte welkom, in het bijzonder mensen uit de biologische landbouwsector.

De kracht van dit project ligt volgens Janneke Tops onder andere in een vernieuwende aanpak waarin korte lijnen centraal staan door een coöperatieve aanpak: bottum-up in plaats van top-down. Verder wordt door de stijgende prijzen van soja en maïs op de wereldmarkt, de optie om veevoer dicht bij huis te telen, bv in de vorm van koolzaadschroot, ook financieel steeds interessanter. Koolzaadschroot kan soja namelijk volledig vervangen.

De vraag naar koolzaadproducten is ook stijgende op dit moment. Daarnaast zijn er meerdere andere natuur- en milieudienende effecten en producten aan de koolzaadteelt te ontlenen. Onverwachte innovaties blijken tevens mogelijk. Daarom worden ook op inkomstengebied positieve effecten verwacht.

Uitnodiging bijeenkomst 22 november

Aan alle:
Ondernemende agrariërs, ondernemers en burgers met belangstelling om via het DKDE (Duurzame Koolzaad- Diervoeder- Energieketen) project deel te nemen aan de ontwikkeling van de Biobased Economy!

Hierbij nodigen we je graag uit om aanwezig te zijn bij een samenkomst waar we jullie graag meer laten weten en in gesprek gaan over onze plannen. Die plannen betreffen het opzetten van een toekomstig coöperatief verband als afgeleide van ons DKDE (Duurzame Koolzaad-Diervoeder-Energieketen) project.

Voor meer informatie zie bijgaande flyer van het LEI, Landbouw Economisch Instituut.

Het belooft een interessante middag te worden, waarbij koolzaad centraal staat en waarbij nieuwe, interessante elementen aan de orde zullen komen zoals:
  • teeltmethoden- en verdienmogelijkheden,
  • innovatieve waarde- en ontwikkelmogelijkheden,
  • sociaal-maatschappelijke aspecten in termen van zelfvoorzieningszekerheid, milieu-bescherming en natuurbeheer

Dat brengt in het bijzonder koolzaad, maar ook de aanpak van andere gelijksoortige ketens, in een verrassend en nieuw perspectief. Het biedt nieuwe kansen en mogelijkheden op velerlei gebied.

Echt iets voor agrariërs, ondernemers en consumenten met durf en behoefte aan nieuwe inzichten en mogelijkheden, met aandacht voor milieu, grondverbetering en leefomgeving, binnen een steeds strakker wordende regelgeving.

Het geheel past binnen de kaders van de zich nu overal snel ontwikkelende 'Biobased Economy'. Dat thema staat de komende jaren volop in de schijnwerpers. Het toenemend duurder en schaarser worden van grondstoffen en energie dwingt immers tot het inslaan van nieuwe wegen. Daar zetten we op in. Op 22 november kun je er niet alleen meer over horen en er over in gesprek gaan, maar ook alvast een plaats reserveren in een ontwikkeling met verrassend nieuwe mogelijkheden. Mis die kans niet.We sluiten nog een foto bij van de veldtesten: combinatie- teelt van koolzaad in bestaand en blijvend grasland (zie hierboven en hieronder). Als dit gaat lukken betekent dit een doorbraak in de landbouw. Ron Aberson licht het proces toe op de samenkomst. Om huishoudelijke redenen horen we graag of we op je aanwezigheid kunnen rekenen. De organisatie verzoekt daarom je komst te bevestigen via e-mail info@solaroilsystems.nl.Datum: 22 november 2012
Aanvang: 13:30-14:00 uur, inloop met koffie en thee
Aanvang programma stipt om 14:00 uur (zie bijlage)
Plaats: Het Vlechtwerk te Noordwolde (Frl.), Mandehof 13, 8391 BG Noordwolde, 06 20825492, www.mfc-vlechtwerk.nl.

Programma presentatie- en overlegmiddag

13:30-14:00 uur
Inloop met koffie en thee.
14:00-14:05 uur
Hein Aberson, Solaroilsystems (SOS). Opening en woord van welkom.
14:05-14:25 uur
Ir Jan Heetebrij- HeeCon Business Development (HBD). Doelstellingen, Organisatie, Inrichting en Financiering van de DKDE.
14:25-14:45 uur
Prof. Dr. Johan Sanders-Wageningen Universiteit (WUR). De kracht van de kleinschaligheid versus grootschaligheid, waarom kan wat we willen, welke voordelen levert dat op.
14:45-15:05 uur
Dr. Douwe-Frits Broens- (LEI) Landbouwkundig Economisch Instituut. De positie van het LEI in het DKDE project, de samenwerkende partners, doel en uitvoering, aanbevelingen ten aanzien van kennis-opbouw, kennisverspreiding, markt toegankelijkheid en verdienmogelijkheden.
15:05-15:30 uur
Pauze
15:30-15:50 uur
Ronald-Eric Aberson,- Solaroilsystems (SOS). De praktijk van de koolzaad cultuur, wat zijn de voordelen, wat voor soort innovaties kunnen we op dit gebied tegemoet zien.
15:50-16:05 uur
Dr. Harry Laan –IMEnz-Laboratoria-( Rijks Universiteit Groningen) Verslag onderzoeken waardevermeerdering en productontwikkeling koolzaad.
16:05-16:15 uur
Samenvatting van het voorgaande, aanzet tot discussie door Ir Jan Heetebrij.
16:15-17:00 uur
Gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen aan inleiders.
17:00 uur
Afsluiting door Hein Aberson
17:00-17:30 uur
Afsluitende borrel en onderlinge informele uitwisseling en kennismaking.
Publicatiedatum: