Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Handen in Europa ineen rond bodemvruchtbaarheid

In 2012 sloegen Wageningen UR, het Ministerie van EL&I en het Europese kaderprogramma FP7 de handen ineen om kennis voor duurzaam bodembeheer te integreren en te ontsluiten voor beleid en praktijk. Bodemvruchtbaarheid en organische stof staan daarbij centraal.

In veel Europese landen zijn in het verleden 'lange termijn experimenten' (LTE's) aangelegd die een schat aan informatie bevatten over de langetermijneffecten van bodembeheer. Deze kennis wordt nu bij elkaar gebracht met een focus op organische stof. In de projecten Smartsoil (www.Smartsoil.eu) en Catch-C (www.Catch-C.eu) werken 22 onderzoeksgroepen en bedrijven in 11 landen samen rond de analyse van de organische-stofhuishouding in meer dan 50 LTE's, bij uiteenlopende beheersopties en in verschillende EU bedrijfstypes. In Smartsoil ligt het accent op duurzaam beheer van koolstofvoorraden en –stromen. In Catch-C wordt ook onderzocht waarom 'best management practices' in de praktijk niet altijd worden uitgevoerd. Beide projecten leveren strategieën en beslisschema's voor de praktijk. Een derde project, Fertiplus (www.fertiplus.eu), heeft ten doel volume en diversiteit van organische reststromen naar de landbouw te vergroten. De nadruk ligt hier op technieken voor het stabiliseren van koolstof (pyrolyse, compostering) en de verwerking tot waardevolle producten voor toepassing in de landbouw. Er wordt in kaart gebracht welke effecten deze producten kunnen hebben op gewasproductie, bodembiologie en humane gezondheid. Een herwaardering van organische stromen naar de bodem is zeer actueel nu de vraag naar biobrandstoffen stijgt. De projecten worden uitgevoerd in het Programma Duurzame Bodem, een Publiek Private Samenwerking in het kader van de topsectoren.

Voor meer informatie: Hein ten Berge, PRI van Wageningen UR

Bron: bioKennis
Publicatiedatum: