Roelf Havinga waarschuwt voor gevaren toelating GGO-gewassen:

"Het is een Illusie dat bio-/niet-gentech-landbouw kan blijven voortbestaan na toelating gentechnologie"

Tholen - In Assen is maandagavond 5 november een informatieavond over gentechnologie gehouden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Drenthe. Roelf Havinga van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding was één van de sprekers. Hij vertelde over de praktijkervaringen die er inmiddels zijn met genetisch gemodificeerde gewassen en organismen.
 
Het GGO-thema is momenteel erg actueel. Er liggen namelijk aanvragen bij de EU voor de toelating van 26 herbiciden tolerante gewassen, waarvan 22 genetisch gemodificeerd. Het eerste gewas zou dan in 2013 worden toegelaten.
 

Roelf Havinga

Roelf is duidelijk over de gevolgen daarvan: "Het is een illusie dat de biologische landbouw voort kan blijven bestaan als gentechnologie toegelaten wordt. Dit zal ook het einde van de diversiteit in de landbouw betekenen. Alle landbouw wordt dan uiteindelijk genetisch gemodificeerd en dan heb ik het niet eens over de biodiversiteit, Er is geen insect tegen gentech bestand en alleen resistente gewassen en onkruiden blijven over. Door het verdwijnen van het bodemleven verdicht de bodem en ontstaat er ook snel droogteschade, doordat de gewassen slecht wortels ontwikkelen. Bovendien verdwijnt de organische stof, omdat er zonder bodemleven geen humusopbouw plaatsvindt."
 
Toestaan van GGO-gewassen betekent volgens hem ook dat de sector de vrijheid in de keuze van zaad- en pootgoed kwijt zal raken. "Er is uiteindelijk geen toegang meer tot normaal zaadgoed."
 
Een ander nadelig gevolg is dat na de toelating van GGO-gewassen veel meer herbiciden en pesticiden gebruikt zullen moeten worden dan nu het geval is door de optredende resistentie. "De basisgedachte achter genetische modificering is onjuist. Planten en organismen worden niet aangestuurd vanuit de celkernen. Cellen reageren continu op prikkels uit de omgeving. Het is het celmembraan dat reageert op de prikkels en vervolgens informatie in de celkern als op de harde schijf bij een PC, raadpleegt om de juiste reactie op de prikkels te vinden. Bovendien blijkt de informatie in de celkern niet in steen gebeiteld te zijn, maar te kunnen worden bewerkt om informatie te synthetiseren uit andere aanwezige informatie. In de natuur is een voortdurende uitwisseling van informatie tussen organismen, ook op cellulair en genetisch niveau. Zie onder andere Bruce Lipton 'De biologie van de overtuiging' en Mae Wan Ho 'Living with the fluid genome'."

Roelf benadrukt dat het geen zin heeft om de biologie van een plant te veranderen. "De intelligentie van de natuur is vele malen groter. Al is de wetenschap nog zo snel, de natuur achterhaalt haar wel."

Men moet volgens Roelf gaan beseffen dat het geen zin heeft om ziekten te bestrijden. "De aanwezigheid van onkruiden en ziekten is het gevolg van een onbalans in de mineraalvoorziening. Onkruiden en ziekten zijn symptomen van onbalans, niet de oorzaak. De natuur houdt de mens zo een spiegel voor. Ziekten en (insecten)plagen zijn bedoeld om planten en organismen te ruimen, die niet in staat zijn tot het in stand houden van de soort. Ziekten en plagen zijn het natuurlijk gereedschap om de biologie te honen, zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de voeding en leefomgeving. Ziekten ontwikkelen voortdurend. Zo zien we door de veranderde (industriële/kunstmatige) voedingsmiddelen nu bij de mens 'beschavingsziekten' optreden. Bestrijden van ziekten is zinloos, een dure hobby. Het is zinvoller en goedkoper om de oorzaak weg te nemen."
 
Roelf sprak ook over het gevaar van Glyfosaat, dat veel gebruikt wordt in de reguliere landbouw. "Een hoeveelheid van 0,1 ppm (een tiende gram per ton product) werkt al verstorend op de hormoonhuishouding van de consument. Bij 2 ppm krijg je vruchtbaarheidsproblemen. Je hoeft als akkerbouwer echt maar weinig Roundup te spuiten om die concentratie in je voedingsgewassen te krijgen. Met name het gebruik van Roundup als afrijpingsmiddel, maakt dat gangbare gewassen doorgaans hogere gehalten aan glyfosaat bevatten dan de GGO-gewassen. Bovendien maakt glyfosaat de GGO- en niet-GGO-gewassen vatbaarder voor allerlei soorten ziekteverwekkers en het vergroot de agressiviteit van organismen die bodemziekten verwekken."
 
De ondernemer waarschuwt vooral voor het effect van GGO-voeding op de mens. "Uit het in augustus gepubliceerde onderzoek van Prof. Dr. Séralini blijkt dat ratten uitsluitend gevoerd met GGO-maïs na 4-14 maanden ernstige afwijkingen ontwikkelen, onder andere in voortplantingsorganen, hart, lever en nieren. Als je dat resultaat vertaalt naar de mens, praat je over leeftijden tussen 8 en 60 jaar."
 
Op de bijeenkomst is een zeer divers publiek afgekomen. Er waren een aantal bio-boeren present, diverse politici, agrarische ondernemers, burgers en onder meer Dirk Hart van de Werkgroep Burgers voor gentechvrij voedsel in Nijmegen.

Zie voor meer informatie het gentech dossier op www.netwerkvlv.nl.

Voor meer informatie over het neutraliseren van glyfosaat en in balans brengen van bodems, gewassen en dieren:
 
Roelf Havinga
06 54240900
info@team-ecosys.nl (bij voorkeur: mail je vraag en telefoonnummer)

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven