De workshop wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en De Natuurweide, de vereniging van biologisch melkveehouders in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. De workshop is bedoeld voor alle geïnteresseerde boeren uit weidevogelkerngebieden die weidevogels een warm hart toedragen.

Doel van de workshop

Het doel van de workshop is het verkennen en zo mogelijk initiëren van korte kaasketens die alleen maar winnaars oplevert:
  • Weidevogelboeren halen meer waarde uit hun melk;
  • Weidevogels profiteren van een groter areaal weidevogelboerderij op de kaasboerderij;
  • Consumenten eten streekgebonden kaas en dragen via kaasaankoop bij aan weidevogelbescherming in hun streek

Achtergrond

De weidevogelstand loopt schrikbarend achteruit. Burgers, bijvoorbeeld leden van Vogelbescherming Nederland, willen dan ook graag actief weidevogels beschermen. Dat kunnen ze doen door het kopen van een weidevogelzuivelproduct dat gemaakt is door een (bio-) melkveehouder die aantoonbaar en actief met het behoud van weidevogels bezig is. Uit eerder onderzoek en overleg tussen Vogelbescherming en de Natuurweide komt naar voren dat weidevogelkaas een beter product lijkt dan weidevogelmelk of weidevogelmelkpoeder of iets dergelijks.

We willen de bijeenkomst dan ook richten op het initiëren van een korte kaasketen en de belangrijkste punten met u als deskundige ondernemers bespreken: kaasproductie en –afzet en borging van het weidevogelbeheer.

Doelgroep

  • Alle geïnteresseerde boeren uit het netwerk weidevogelboerderijen van Vogelbescherming Nederland (circa 50 procent biologisch)
  • Alle (potentiële) kaasmakers die in weidevogelkerngebieden werken

Datum: Dinsdag 13 november van 10:30 tot 15:00 uur
Plaats: Biologische Kaasboerderij Noorderlicht
Kees van Gaalen en Maria Inckmann-van Gaalen
Gorissenweg 1
4225 ST Noordeloos
0183 511379

Programma

10:30 Welkom
10:30-10:45 Kennismakingsronde
10:45-10:50 Aanleiding door Gerrit Gerritsen – Vogelbescherming Nederland
10:50-10:55 Stand van zaken in de (bio)melkveehouderij door Teunis Jacob Slob – Vereniging Natuurweide
10:55-11:10 Hoe zet Kees van Galen zijn 'Wilde Weidekaas' in de markt
11:10-11:30 Wilde Weidekaas is nog geen Weidevogelkaas. Ruwe contouren van 'Weidevogelkaas' met aandacht voor: schaal, afzet, welke vogeleisen voor de veehouder, financiering/saldo, et cetera door Kees van Veluw (Louis Bolk Instituut) en Gerrit Gerritsen (20 minuten)
11:30-12:30 Rondje langs alle aanwezigen voor commentaar, ideeën en haalbaarheid door onder leiding van Kees van Veluw en Gerrit Gerritsen

12.30-13.30 Pauze en lunch

13:30-13:40 Wie is geïnteresseerd en wil hier verder over denken?
13:40-14:00 Opstellen actiepunten/vervolgstappen onder leiding van Gerrit Gerritsen en Kees van Veluw
14:00-15:00 Rondleiding over kaasmakerij en bedrijf van Kees van Galen

Afsluiting 15:00 uur

Opgave

Deelname is gratis. In verband met de lunch vragen we u zich op te geven voor 10 november 2012 door een mail te sturen naar Kees van Veluw of te bellen: 0343 523860.