Voedselverspilling staat hoog op de maatschappelijke agenda. Er moet wat gebeuren aan die 40 procent die nu weggegooid wordt. Maar door wie? Een reden om in de Foodmonitor van Food for Food en Intomart GfK de vraag aan de consument te stellen: wie, denkt u, is als eerste verantwoordelijk voor het terugdringen van voedselverspilling? Is dat de overheid, het bedrijfsleven of de consument zelf? Het antwoord is duidelijk: twee derde van de consumenten vindt zichzelf daarvoor verantwoordelijk.

Opvallend is dat ouderen (65+) de verantwoordelijkheid nog meer bij de consument leggen dan bij andere partijen. Het is in de resultaten goed te zien dat naarmate men ouder wordt men zich ook verantwoordelijker voelt. Lager opgeleiden kijken relatief gezien iets meer naar de overheid en nemer minder snel zelf verantwoordelijkheid.

De overheid heeft het doel gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20 procent teruggedrongen te hebben in de hele keten, van teler tot consument. Maar er is weinig zichtbaar van de inspanningen om dit voor elkaar te krijgen. Het lijkt alsof iedereen naar elkaar wijst voor de oplossing en niemand de schuldige is. De consument vindt dat de verantwoordelijkheid bij de consumenten zelf ligt, maar doet er verder niets mee, want onderzoek van Milieu Centraal en het Voedingscentrum laat zien dat de consument zijn eigen voedselverspilling onderschat. Men denkt zelf niet het probleem te zijn. Hiermee lijk je in een impasse te komen. Als we met z'n allen voedselverspilling willen terugdringen dan zal er echt meer moeten gebeuren dan alleen informeren.

Klik hier voor de cijfers.

Bron: Food For Food