Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Opiniestuk Bertus Buizer

Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong verdienen haalbare en betaalbare toelatingsprocedure

Bertus Buizer (Buizer Advies) heeft onderstaand opiniestuk geschreven over de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen).

Het is mooi, dat het Ctgb (College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) het voorstel van Staatssecretaris Bleker om de besluitvorming over de middelen uit de lijst RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) uit te stellen tot 1 januari 2014 heeft overgenomen. Althans op zwavelzuur en Asepta slakstop na dan, die per 1 juli 2012 zijn ingetrokken. Voor de overige middelen van de RUB-lijst (veelal laag risicomiddelen) heeft het bedrijfsleven tot 1 juli 2015 gelegenheid om een goedkeuring of toelating te krijgen. Dat heeft te maken met de mogelijke aflever- en opgebruiktermijn van 18 maanden na 1 januari 2014.

Even lucht dus, in ieder geval voor de gebruikers! Maar mínder voor de producenten van deze middelen. Want zoals het er nu naar uitziet, gaat voor de middelen uit de huidige RUB lijst vrijwel dezelfde toelatingsprocedure gelden als voor die van synthetische gewasbeschermingsmiddelen, dat wil zeggen toelating per werkzame stof! Dat wordt dan voor veel gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong een onbetaalbare en langdurige procedure. Want die zijn vaak complex van structuur en werken in tegenstelling tot synthetische middelen veelal op basis van meerdere stoffen die elkaar bovendien ook wel versterken. Van veel van die stoffen is de werking niet of niet precies bekend. De natuur geeft haar geheimen nu eenmaal niet gemakkelijk prijs.

Groot dilemma

Voor gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong eenzelfde
toelatingsprocedure voorschrijven als die voor synthetische middelen betekent voor veel producenten en leveranciers van eerstgenoemde middelen een onnodig groot dilemma. Natuurvriendelijk hobbytuinieren en biologische land- en tuinbouw worden er zacht gezegd ook niet mee bevorderd, terwijl die tegenwoordig in binnen- en buitenland zo sterk in opmars zijn. Steeds meer mensen beseffen, dat synthetische gewasbeschermingsmiddelen schadelijk zijn, het ene meer, het andere minder, ook al zijn ze officieel toegelaten en worden ze volgens voorschrift toegepast!

Maar het Ctgb lijkt zich bij de komende besluitvorming ten aanzien van de RUB-middelen te willen beroepen op de nieuwe EU-verordening 1107/2009 en op de Europese stofbeoordelingsprogramma’s die momenteel worden ontwikkeld.

Grote spelers

In het algemeen maatschappelijk belang en voor mens en natuur in het bijzonder zou het Ctgb naar mijn mening juist moeten werken aan een oplossing, die natuurvriendelijk hobbytuinieren, biologische land- en tuinbouw, het milieu en de natuur in het algemeen ten goede komt. Dat kan door voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong een geheel geëigende benadering te ontwikkelen, die ook haalbaar en betaalbaar is voor de producenten en gebruikers van deze middelen.

Aan de grote spelers in de EU als Duitsland en Frankrijk, zal het denk ik niet liggen. Beide landen bevorderen de biologische land- en tuinbouw. En met succes!

Meer de boer op

Misschien moeten biologische boeren- en tuinders en ook natuurvriendelijke
hobbytuinders - hoewel zij hun aandacht misschien vooral op ziekten-, plagenen onkruidpreventie en robuuste rassen en gewassen richten (!) - meer laten zien, wat biologische gewasbescherming voor hen betekent. En andersom zou het Ctgb wat dat betreft ook meer de boer op kunnen gaan. Want de ontwikkelingen op dat gebied staan bepaald niet stil. Dat zal naar ik verwacht ook blijken op de workshop die hier over op de komende BioVak op 23 en 24 januari 2013 in het IJsselhallencomplex in Zwolle gepland staat (BioVak is de vakbeurs voor de hele biologische duurzame keten; Zie www.biovak.nl).

Ook op de Volkstuinvakbeurs GroenePassie (22 tot en met 25 november 2012,
Americahal, Apeldoorn; www.groenepassie.nl), een vakbeurs in samenwerking
met onder andere Boerenbond en Welkoop, AVVN (Algemeen Verbond van
Volkstuindersverenigingen in Nederland), de Bijenstichting (2012 is uitgeroepen tot het jaar van de Bij) en mediapartner Groei & Bloei voor iedereen die belangstelling heeft voor natuurvriendelijk hobbytuinieren, zal dit onderwerp aandacht krijgen. Want het leeft!
Publicatiedatum: