Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Uitwerken 'Advies Duurzaam Inkopen' stagneert in de praktijk

Overheid moet intensiever en concreter duurzaam inkopen doen

Overheden zetten nog weinig tastbare stappen op het gebied van duurzaam inkopen, zo stellen NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een jaar na het uitbrengen van het Advies Duurzaam Inkopen, gericht aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, stagneert de uitwerking in de praktijk. In een brief aan Staatssecretaris Atsma roepen de opstellers dan ook op de aanpak te versterken met een aantal concrete maatregelen.

Zowel het Kabinet als de Kamer hebben het Advies omarmd, maar in de praktijk neemt de nieuwe aanpak nog geen grote vlucht. Veel overheden lijken ermee onbekend of nog steeds te denken dat het duurder is. Of de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald.

Stimulans voor innovatie

In de brief onderstrepen de vijf partijen dat inkopen op basis van de prijs voor de gehele levensduur (in plaats van laagste aanschafprijs) tot kostenefficiëntie voor overheden leidt en innovatie bij ondernemers stimuleert. Alleen al het Rijk kent 70.000 leveranciers bijvoorbeeld. De vijf partijen pleiten voor een intensivering en concretisering langs de volgende lijnen:

  • Creëer breed bestuurlijk draagvlak voor duurzaam inkopen (volgens de nieuwe aanpak) bij alle overheden en geef zelf het goede voorbeeld.
  • Maak als Rijk dan duidelijk welke duurzaamheidsdoelen als uitgangspunt gelden. Andere overheden kunnen dat vertalen naar de eigen inkoopbehoefte en ondernemers kunnen daar investeringen op afstemmen.
  • Zorg voor een heldere en samenhangende strategie en implementatie- en uitvoeringsagenda: Hieraan moeten concrete doelen en deadlines worden verbonden.
  • Realiseer zo spoedig mogelijk één loket voor (duurzaam) inkopen met een duidelijke toewijzing van taken en verantwoordelijkheden.

Strategisch economisch instrument voor toekomst

Volgens de betrokken partijen wordt ook in de concept verkiezingsprogramma’s het potentieel van duurzaam inkopen door de overheid nog onvoldoende herkend. Zij wijzen erop dat de jaarlijkse inkoopomzet van de overheid ongeveer 60 miljard euro bedraagt. Het is dus zeer effectief om juist voor deze uitgaven 'duurzaam' de maatstaf te maken en ze gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument voor verduurzaming.
Publicatiedatum: