Tholen - In de Haagse Hogeschool is gisteren (6 december 2012) het feestelijke congres 'Innoveren met ambitie' gehouden. De focus lag op kennis, de motor achter innovaties in de bio-landbouw. Dagvoorzitter Uli Schnier benadrukte in zijn openingswoord het belang van dit speciale congres. "Vol verwachting klopt ons hart. Vandaag wordt duidelijk wat acht jaar onderzoek en samenwerking tot stand heeft gebracht."

Klik hier om de fotoreportage te bekijken.

De ochtend stond in het teken van 'De Gouden Driehoek'. Met presentaties van betrokkenen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en onderzoek. Janny Gooijer van de directie Agrokennis van het ministerie van EL&I nam als eerste het woord, over de rol van de overheid. Zij had wat tijd vrij kunnen maken tussen het voorbereiden van het begrotingsvoorstel.Janny benadrukte dat er de komende jaren niet gekort zal worden op kennis en innovatie. "Er is en blijft budget voor onderzoeken, maar wel als onderdeel van het topsegment." Ze bevestigde dat er 31 miljoen is vrijgespeeld. Essentieel is dat de bio-sector aan blijft geven waar de prioriteiten liggen. "Ga als bio-sector in conclaaf en geef aan wat de prioriteiten zijn." Daarnaast is het volgens haar van belang om in de toekomst in overleg te blijven en zo tot goede ideeën komen.

Klik hier om de fotoreportage te bekijken.Bavo van den Idsert (directeur Bionext) sprak daarna uit naam van het bedrijfsleven. "Het bedrijfsleven moet de verdere ontwikkeling van de sector nu in eigen hand nemen. Gelukkig wil het bedrijfsleven ook écht. De bio-ondernemers hebben behoorlijk wat innovativiteit in de genen." Bionext is momenteel druk met de herformulering van de ambitie-innovatieagenda. Bavo benadrukte het belang om in onderzoek de blik naar de markt te bewaren.

Frank Wijnands van Wageningen UR gaf toelichting over het proces dat doorlopen wordt van kennisontwikkeling tot kennisbenutting. "Zaak is dat kennis tot leven komt en een betekenis krijgt." Dit gebeurt onder meer door rechtstreeks de dialoog aan te gaan en met dit soort bijeenkomsten.

Klik hier om de fotoreportage te bekijken.


De workshop over de familiekudde

De groep werd daarna in drieën opgesplitst. In drie ruimtes kregen zij een serie mini-workshops met succesvolle innovaties voorgeschoteld. Gerard Kok vertelde bijvoorbeeld meer over de familiekuddestal, Anton van Vilsteren over de bijzondere compostzaaimachine die hij gebruikt. En Rob van den Broek toonde het ontwikkelingsproces van de Beetle eater.


De biologische scharrellunch

Na de veelzijdige biologische scharrellunch namen achtereenvolgens Mac van Dinther, culinair journalist van De Volkskrant, en Henk Gerbers, voorzitter van Stichting Merkartikel Bio+ het woord. De eerste zette het proces uiteen dat hij doorlopen heeft voor het schrijven van zijn boek 'Ons eten'. Henk Gerbers vertelde over Bio+, als platform naar een duurzaam succes. "Bio+ is een eenduidig label, dwars door de categorieën heen. Velen zien Bio+ inmiddels als hét merk van zijn/haar supermarkt."

Klik hier om de fotoreportage te bekijken.


Henk Gerbers sprak over Bio+

Volgend op deze presentaties kregen deelnemers nog de gelegenheid om backstage in discussie te gaan met Henk en Mac. Daarin ontstonden wat verhitte discussies, onder meer over het Biohuis dat in oprichting is.

Het congres werd afgesloten door Uli Schnier, Chris Koopmans en Bavo van den Idsert. Uli had enorm zin in de afsluitende borrel, dus hield het kort. Chris bedankte iedereen in de sector voor de afgelopen tien jaar. "Dit heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen nu gezond en lekker eten." Bavo blikte nog even vooruit. "Belangrijk is dat we een ambitie hebben, en een visie waar we naar toe willen." Hij denkt bij bio inmiddels aan een Becel-reclame. "Bio is als je het mij vraagt meervoudig onverzadigd duurzaam."

Klik hier om de fotoreportage te bekijken.