Vissen en bloemen. Het lijkt geen voor de hand liggende combinatie, maar toch worden in het tweejarige project Optima Futura van De Groene Welle uit Zwolle de vissoort tilapia en de bloemsoort gerbera aan elkaar gekoppeld. Waarom? Als deze combinatieteelt van vissen en planten succesvol is, dan is een duurzame methode gevonden om vis te telen.

Duurzame geteelde Tilapia's van onderwijsinstelling De Groene Welle worden sinds kort geleverd aan restaurant Poppe in Zwolle. Op BioVak in januari 2011 zal De Groene Welle zich presenteren met het viskweek project en kunnen glastuinders kennis nemen van dit unieke systeem.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen, zoals Priva, Cogas Noord, Westland Energie, Aeresgroep, Lentiz Onderwijsgroep en Hanna Instruments. In het project testen de partijen of het teelttechnisch mogelijk en rendabel is om Gerbera's en Tilapia's in een kas te telen met een gesloten teeltsysteem van beide producten. Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en kwaliteit staan in het project centraal. BioVak onderschrijft deze doelstellingen van harte en geeft de Groene Welle gaarne de mogelijkheid zich te presenteren.

Wereldwijd is er een toenemende vraag naar verse wilde vis, maar het aanbod wordt te klein. Daarom is er steeds meer aandacht voor het telen van vis op een verantwoorde en veilige manier. In het project wordt getest of het afvalwater van de vissen geschikt is als voeding voor de planten. Deze vorm van combinatieteelt biedt een innovatieve en duurzame oplossing, waar ook de glastuinbouw haar voordeel mee kan doen.

Kijk voor meer informatie op www.optimafutura.nl of www.biovak.nl.