Onlangs is de annex biologisch zaaigoed en plantgoed voor 2011 vastgesteld. De wijzigingen betreffen vooral appelonderstammen en uitgangsmateriaal van appel, peer, pruim en kers waarvoor men biologisch uitgangsmateriaal moet gebruiken. In dit artikel is uitgelegd wat dit concreet betekent.

De Annex 2011 voor het gebruik van uitgangsmateriaal, is vastgesteld door verschillende expertgroepen. In dit document is te vinden voor welke gewassen altijd biologisch uitgangsmateriaal gebruikt moet worden (categorie I). Ook is te zien voor welke gewassen men een ontheffing voor het gebruik van gangbaar niet-ontsmet materiaal kan krijgen (categorie II). Voor de actuele beschikbaarheid van biologisch uitgangsmateriaal per gewas/ras, zie www.biodatabase.nl. Tenslotte is te zien voor welke gewassen een algehele ontheffing geldt (categorie III).

Voor aardappelen geldt, net als voorgaande jaren, dat een tekort aan bio-pootgoed kan ontstaan. Om speculatie hierop te voorkomen moet alle pootgoed voor 1 februari besteld worden. Alleen als al het biologisch pootgoed binnen een segment op is, kan tot 1 februari via dit formulier ontheffing worden aangevraagd voor gangbaar pootgoed. Na 1 februari kan geen ontheffing meer worden verkregen.

Voor gangbaar uitgangsmateriaal van appel, peer, pruim, zoete en zure kers en vruchtboom onderstammen (cat. II) geldt de volgende nieuwe regeling:

In principe dient biologisch uitgangsmateriaal te worden geplant. Indien het gewenste uitgangsmateriaal van een bepaald (sub)gewas op categorie 2 niet biologisch beschikbaar is, dan kan een verzoek voor ontheffing ingediend worden via dit formulier waarbij de volgende procedure in werking treedt:
  1. Fruittelers dienen hun ontheffingsverzoek bij Skal voor 1 oktober van het komend plantseizoen in.
  2. Alle ontheffingsverzoeken worden door Skal voor een deskundig oordeel voorgelegd aan de deskundigen in de expertgroep vegetatief uitgangsmateriaal.
  3. De deskundigen zijn voorgedragen door de fruittelervereniging Prisma en de stichting biologische boomkwekerijen. Zij maken gebruik van de lijst van gelijkwaardige alternatieven. Deze lijst van gelijkwaardige alternatieven zal jaarlijks voor 1 januari worden herzien.
  4. Boomeigenschappen die niet in deze lijst worden genoemd, vormen geen grond voor de aanvraag van een ontheffing.
  5. De beoordeling van de ontheffingsverzoeken vinden plaats tijdens de jaarlijkse expertgroepsbijeenkomst vegetatief uitgangsmateriaal midden oktober.
  6. Het oordeel van de deskundigen wordt aan Skal doorgegeven.
  7. Skal geeft voor 1 november antwoord aan de aanvragers voor ontheffing.
Ontheffingsverzoeken die na 1 oktober worden ingediend worden tijdens de eerst volgende expertgroepsbijeenkomst beoordeeld.