Tholen - Bavo van den Idsert, secretaris van de VBP, kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. "Al met al was het een goed groei-jaar. Bio breekt breed door en de groei zit voor het derde achtereenvolgende jaar in de dubbele cijfers. Het had eigenlijk niet beter gekund." Wat volgens hem vooral positief is, is dat biologische ondanks de financiële crisis toch flink is doorgegroeid. "Het is opvallend dat we vanaf 2008 tot en met nu in de dubbele groeicijfers terecht gekomen zijn. Wie had dat verwacht toen het economisch zwaar weer werd in 2008?"

Hij verklaart de groei mede door het toegenomen consumentenvertrouwen. "Consumenten vertrouwen meer op het biologisch keurmerk dan op andere duurzame keurmerken, dat toont nieuw onderzoek aan. Het is prettig dat de consument inmiddels begrijpt wat biologisch is, een steeds grotere groep staat er positief tegenover."

Duurzaamheid

Wat ook bijdraagt aan de groei is het feit dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid. Het Platform Duurzaamheid heeft negen duurzaamheidsaspecten benoemd, biologisch is er daar één van. Andere aspecten zijn bijvoorbeeld dierenwelzijn, biodiversiteit, CO2 en faire aspecten.

Bavo vindt het logisch dat er aandacht komt veel een brede range aan duurzaamheidsaspecten. "Maar in het opknippen van duurzaamheidsdoelen schuilt het gevaar. Ze hebben onderling samenhang en met biologische landbouw en voeding worden vanuit die samenhang meerdere duurzaamheidsdoelen tegelijkertijd gerealiseerd. Soms zijn er ook tegenstellingen in doelen: CO2-neutraal en diervriendelijk staan op gespannen voet met elkaar. Biologisch maakt daarin de juiste afwegingen, omdat het een integrale, multifunctionele benadering is. Daarom is biologisch in mijn ogen de trekker van de groei van de duurzaamheid."Hij ziet overigens wel nog veel verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid, van bedrijfsniveau tot verkooppunt. Bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen, energieverbruik en logistiek.

Totaalconcepten

Bij duurzaamheid in de volle breedte denkt Bavo vooral aan totaalconcepten van multifunctionele bedrijven. "Het is echt een trend voor bedrijven om naast het wettelijke biologische, waar al diverse duurzaamheidsaspecten in opgenomen zijn, ook niet-wettelijke aspecten, zoals CO2-vermindering en sociale aspecten vorm te geven." Hij verwacht dat hier in de nabije toekomst meer ontwikkelingen in gaan plaatsvinden. "Met de groei van biologisch komt er ruimte aan de bovenkant van de markt, waarin bedrijven weer verder gaan met zichzelf onderscheiden. Een spannende tijd."

Bavo ziet verschillende ontwikkelingen die parallel plaatsvinden: verbreding van de afzet van biologisch in alle kanalen en verdieping en innovatie van biologisch in de richting van multifunctioneel duurzaam. "Het is prachtig dat dit nu tegelijk plaatsvindt."

Voor meer informatie:
Bavo van den Idsert
VBP
bavo@vbpbiologisch.nl
www.vbpbiologisch.nl