Het aantal reguliere boeren in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz blijft dalen, daartegenover staat wel een stijging van het aantal biologische boeren. In Rheinland-Pfalz zijn in maart van dit jaar 20.600 reguliere landbouwbedrijven geteld, dit zijn er 42 procent minder dan in 1999.

Het aantal biologische landbouwbedrijven is in dezelfde periode juist enorm gegroeid. In 1999 waren er slechts 370 biologische bedrijven, in 2010 zijn dit er meer dan 800, 4 procent van alle bedrijven. De totale oppervlakte biologische landbouwgrond bedraagt 37.900 hectare. Hiermee hebben zij een aandeel van 5,4 procent van de totale landbouwgrond van ongeveer 707.000 hectare.