Consumenten ervaren de zeven voedselkwaliteitswaarden van duurzame voedselconsumptie niet allemaal op dezelfde manier. Consumenten hebben veel verschillende associaties met de waarden Voedselveiligheid, Productkwaliteit en Gezondheid. Aan de waarden Milieuvriendelijkheid, Dierenwelzijn, Rechtvaardigheid en Ambachtelijkheid koppelen consumenten één specifieke associatie.

Het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gebruikt de zeven voedselkwaliteitswaarden in de communicatie naar consumenten. In opdracht van het ministerie deed het LEI verder onderzoek naar deze waarden in het rapport 'Voedselkwaliteitswaarden volgens de consument'.

'Voedselkwaliteitswaarden volgens de consument' is een voorstudie van de 'Voedselbalans'. Hierin gaan onderzoekers periodiek trends bijhouden in duurzaam denken en doen van zowel consumenten als aanbieders van voedsel. Beide onderzoeken zijn opdrachten van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Bron: LEI Wageningen UR