Tholen - Een groep Limburgse biologische ondernemers is op 6 november bijeengekomen om met elkaar kennis te maken en van elkaar te leren. Dit was de tweede bijeenkomst, die overigens door de ondernemers zelf georganiseerd is. "Voorheen kwamen we eigenlijk nooit bij elkaar, dit is dus een goede ontwikkeling", vertelt Gladys Van Tuel - Koenders, Biologische pluimveehouder te Weert.

"In Limburg is de biologische sector nog niet heel ver ontwikkeld. De ondernemers zijn echter verbonden door de biologische werkwijze die zij aanhouden en het feit dat zij allen ervaren dat de verkoop van een mooi product niet vanzelf gaat. Dit soort bijeenkomsten zijn noodzakelijk als je vooruit wilt komen. Pas als je elkaar kent, kan je elkaar opzoeken en zo samen de biologische sector een stap verder helpen."

De LLTB zal de volgende bijeenkomst organiseren. "We hopen dat er hierdoor nog meer animo voor de bijeenkomsten komt. De volgende staat in ieder geval gepland voor het voorjaar."

Voor meer informatie:

Gladys van Tuel - Koenders
ljj.vantuel@planet.nl