Het klimaat verandert door onder andere een toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Ook de Nederlandse landbouw draagt daaraan bij en zal er de gevolgen van ondervinden. Daarentegen heeft landbouw bijvoorbeeld de ruimte voor de productie van duurzame energie en beheert de landbouw organische stofstromen waarin het broeikasgas kooldioxide is vastgelegd. Zo staat te lezen in een artikel op www.kennisakker.nl.

Agrosectoren hebben het convenant 'schoon en zuinig' getekend. Daarmee wordt de intentie getoond te werken aan het broeikasgaseffect. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Op welke manieren heeft de landbouw invloed op de uitstoot van broeikasgassen en wat zijn de mogelijkheden voor de landbouw om die uitstoot te verminderen? Wat voor onderzoek wordt er gedaan in de landbouw om beter om te gaan met het klimaat?

Klik hier voor het hele artikel.

Contact informatie: Eveline Stilma, PPO van Wageningen UR

Bron: BioKennis