De bijenpopulatie in Europa daalt drastisch. Hoeveel bijen zullen deze winter overleven? Kunnen wij ons een wereld zonder kersen of tomaten voorstellen? Zestig tot zeventig procent van ons voedsel komt van gewassen die door bijen worden bestoven, dus als de bijen wereldwijd blijven verdwijnen, dan worden de meeste vruchten, groenten en planten bedreigd.

Sommige Europese regio's hebben de afgelopen jaren een bijensterfte van tachtig procent geregistreerd terwijl het normale gemiddelde vijf procent zou moeten zijn. Daarnaast bevindt de honingproductie zich op alarmerend lage niveaus.

Bijensterfte wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren zoals verminderde immuniteit voor ziekteverwekkers en parasieten, klimaatverandering en verandering van landgebruik met als gevolg gebrek aan voedsel en foerageermogelijkheden, het gebruik van pesticiden en zelfs door elektronisch magnetische velden van hoogspanningsmasten of mobiele telefoons.

Gisteren stemde de landbouwcommissie over een verslag met oplossingen voor de alarmerende situatie in de bijenteelt. In het verslag wordt ondermeer aangedrongen op meer geld voor de bijenteelt, een actieplan om de bijensterfte aan te pakken inclusief bestuiversvriendelijke landbouwmethoden en onafhankelijk onderzoek naar de bijensterfte.

De rapporteur van het verslag is de Italiaanse sociaaldemocraat Paolo De Castro. Volgens hem vraagt de toenemende bijensterfte "om dringende maatregelen en acties door het versterken van het beleid van de sector in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013."Voor de Sloveense christendemocraat Alojz Peterle, voormalig voorzitter van de Sloveense Vereniging van Imkerij, is de oorzaak van de bijensterfte duidelijk: "De bijen hebben steeds minder weerstand door het verontreinigde milieu. Betere geneesmiddelen zijn niet genoeg, wat wij werkelijk moeten doen is het gebruik van pesticiden, biociden verminderen… en een veel verantwoordelijker gebruik hiervan door de landbouwsector die de belangrijkste bondgenoot van bijentelers zou moeten worden."

De Europese Commissie heeft vorige maand de jaarlijkse steun aan nationale programma's voor de bijenteelt al verhoogd van 26 miljoen voor de periode 2008-2010 tot 32 miljoen voor 2011-2013. De financiering heeft betrekking op maatregelen uiteenlopend van de bestrijding van ziektes tot herbevolking van de bijenbestanden. In de resolutie vraagt het Parlement om verdere verhoging van de steun voor de periode na 2013.

Eind november zal over de resolutie in de plenaire vergadering in Straatsburg worden gestemd.

Bron: Europees Parlement