Sinds 2001 bestaat de Europese regelgeving om genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op de markt te brengen. Landbouwers moeten de landbouwgewassen van hun keuze kunnen verbouwen, of dat nu genetisch gemodificeerde, conventionele of biologische gewassen zijn. Co-existentieregels moeten deze keuzevrijheid verzekeren en economische schade vermijden. Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering vrijdag haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de algemene maatregelen vaststelt voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen.

Tegelijk keurde ze ook definitief het besluit goed dat de specifieke maatregelen vaststelt voor de co-existentie van maïsgewassen, en hechtte ze haar principiële goedkeuring aan de besluiten met de specifieke maatregelen voor de co-existentie van aardappelgewassen en van suikerbieten. Over deze twee laatste besluiten wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de SERV, de MiNa-Raad en de Permanente Werkgroep ICLB.

Bron: Landbouwleven