Wouter de Bruijn, voorzitter van het Platform Verduurzaming Voedsel, is van mening dat bij de verduurzaming van voedsel de belangrijkste rol bij de consument ligt. "Het is belangrijk dat bedrijven aan verduurzaming doen. Onze grondstoffen moeten namelijk letterlijk groeien in een duurzame omgeving. De bedrijven die het meest duurzaam produceren en distribueren blijken ook op andere terreinen heel goed te scoren."

"Toch denk ik dat de belangrijkste rol bij de bewustwording van de consument ligt. Het zou goed zijn als consumenten tijdens het winkelen opletten of een product duurzaam is geproduceerd. Daarmee stimuleer je een onderneming nog meer om zicht te onderscheiden op juist dit aspect." Het Platform is van mening dat de consumenten pas wanneer zij goed geïnformeerd zijn, een doordachte keuze kunnen maken.

Bron: Metro - De opmars van duurzaam voedsel