Vanaf dit jaar hebben biologische akkerbouwers te maken met de nieuwe biologische mestwetgeving. Aandachtspunt binnen deze wetgeving is de stikstofvoorziening op het bedrijf: minimaal 50 procent van de aangewende stikstof moet uit A-meststoffen bestaan.

Stikstof uit biologische dierlijke mest, biologische compost en groencompost telt momenteel mee om aan dit percentage te kunnen voldoen.

Vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden dit najaar is er bij een aantal akkerbouwers geen mogelijkheid geweest om biologische drijfmest uit te rijden, terwijl daar in de voorjaarsberekening veelal wel rekening mee was gehouden. Om toch aan de 50 procent-regel te kunnen voldoen kan tot 31 december biologische compost of groencompost uit worden gereden. Op kleigrond heeft bestaat bovendien de mogelijkheid om vaste biologische dierlijke mest uit te rijden.

Agrifirm is leverancier van verschillende soorten biologische mest en sinds kort van gecertificeerde biologische compost. Voor nadere informatie of advies kan contact op worden genomen met de akkerbouw-specialist.

Bron: Agrifirm