Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Witte klaver aan te raden bij onkruidbeheersing

In de biologische boomteelt is onkruidbeheersing een kostbare zaak. Een levende, groene bedekking kan het onkruid verdringen. Kan deze bedekking een bijdrage leveren aan de stikstofvoorziening en of concurreert het met het boomkwekerijgewas? Een artikel in De Boomkwekerij bericht over proeven van Plant Research International van Wageningen UR met groene bodembedekkers. De gehele onderzoeksopzet en resultaten zijn te lezen in een onderzoeksrapport.

Voor het onderdrukken van onkruid is het toepassen van een groene bedekking aantrekkelijk. De methode is echter nog niet voldoende uitgekristalliseerd voor de praktijk. Het boomkwekerijgewas ondervindt in relatief droge jaren teveel concurrentie en blijft daardoor achter in groei.

Als toch wordt gekozen voor een groene bodembedekking, lijkt witte klaver nog het beste te voldoen. De klaver kan het beste aan het begin van het tweede groeiseizoen worden gemaaid; half april/begin mei afhankelijk van de vroegheid van het voorjaar. Hierdoor ontstaat niet alleen minder competitie om water, maar er komt ook stikstof vrij uit de gewasresten. Wel moet er extra worden beregend als dat voor een goede gewasgoei nodig is.

Drie groene bodembedekkers, bladrammenas, rogge en zomergerst, werden half augustus gezaaid tussen bos- en haagplantsoen namelijk Carpinus betulus, Corylus avellana en Ligustrum vulgare. Bij een lage hoeveelheid beschikbare stikstof bleek dat de bodembedekkers weinig bijdroegen aan vermindering van de uitspoeling. Door de trage en slechte vestiging van de bodembedekkers was ook het onkruidonderdrukkend vermogen beperkt.

Witte klaver, volvelds gezaaid in het najaar in een praktijkperceel met eerstejaars vruchtbomen, bleek het onkruid in het tweede teelseizoen erg goed te onderdrukken. De lengtegroei van deze vruchtbomen was goed, maar de lengtegroei van de vertakkingen bleef iets achter. Na rooien bleek dat de vruchtbomen met klaver als ondergroei meer ontwikkelde en actieve bovengrondse wortelvelden hadden. Dit is ongewenst, omdat die wortelvelden invalsplekken vormen voor ziekten en plagen zoals vruchtboomkanker.

Zaaien direct na het planten op een onkruidvrij perceel is ook mogeljk. De twee klaverrassen Alice en Barbian, gezaaid na het planten, hielden in 2008 en 2009 de grond goed onkruidvrij, maar beconcurreerden toch de vruchtbomen voor water en stikstof. In juni 2009 bleek de beschikbare hoeveelheid stikstof te laag. Uiteindelijk was het percentage vruchtbomen dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldeed 20% bij klaver ondergroei tegen 47 procent bij zwarte grond, voornamelijk omdat de lengte van de vertakkingen achterbleef bij ondergroei van klaver.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bioconnect Productwerkgroep Biologische Bomen.

Klik hier voor het complete artikel: 'Kan klaver onkruid onderdrukken?' uit De Boomkwekerij 29 april 2010.

Klik hier voor het complete onderzoeksrapport: 'Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij' van Plant Research International van Wageningen UR, rapport 339, april 2010.

Contact informatie: Annette Pronk, PRI van Wageningen UR

Bron: BioKennis, 17-08-10
Publicatiedatum: