Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Vier partners werken samen

Garantie herkomst en kwaliteit moet verkoop biologisch varkensvlees stimulans geven

Het volledig kunnen garanderen van herkomst en kwaliteit van biologisch varkensvlees over de hele productieketen, tot in het schap van de winkel, is het doel van een garantiesysteem dat door De Groene Weg, Nedap, IPG en Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, gezamenlijk wordt ontwikkeld in het project TIVO. Deze innovatie moet de concurrentiekracht van de keten van biologische varkensvlees uit Nederland verder versterken. Zo’n garantie, die op dit moment nog niet mogelijk is, is van groot belang voor het vertrouwen van zowel de consument als de retailsector in biologisch vlees en zal daarom het marktaandeel vergroten, aldus de partners in dit project.

Het onderzoeksproject TIVO – Traceerbaarheid en Identificatie van Varkens in de Organische keten - ,dat ongeveer drie jaar gaat duren, is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en vanuit de provincie Gelderland. Food Valley heeft bemiddeld in het contact met deze instanties. Naast De Groene Weg en Wageningen University nemen ook Nedap, Nederlandse Apparaten fabriek, en IPG, Institute for Pig Genetics, deel. De partners in TIVO willen met hun samenwerking laten zien hoe in de regio Oost-Nederland op duurzame en innovatieve wijze biologisch varkensvlees kan worden geproduceerd.

In het TIVO-project wordt niet alleen een organisatorische infrastructuur ontwikkeld, waarbij alle partijen in de keten hun informatie uitwisselen en processen op elkaar afstemmen, maar ook een technische infrastructuur. Die laatste is onder meer gebaseerd op elektronische identificatie en DNA-identificatie.

Elektronische identificatie is gericht op de gang van het varken van het primaire productiebedrijf tot het als karkas in het slachthuis hangt. Elektronische identificatie maakt het mogelijk om diverse gegevens van het individuele varken automatisch en efficiënt te verzamelen, gegevens te koppelen van diverse bronnen op individuele basis en daarmee verbeterde ketenmanagementinformatie te verzamelen.

DNA-identificatie is gericht op het vervolgtraject, inclusief het vlees in het winkelschap, zodat ook het stukje vlees herleid kan worden naar het varken, het bedrijf van herkomst en/of de vader en moeder van het varken. Hiermee is de traceerbaarheid van het varkensvlees maximaal. Tevens kan op die manier de kwaliteit en herkomst van het vlees aan de consument worden gegarandeerd.

Vier partners

De Groene Weg BV (DGW), te Groenlo, is regisseur van de biologische varkensketen in Nederland en tevens Europees marktleider in het inkopen, produceren en verwaarden van biologisch rund- en varkensvlees met name in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voor haar biedt het TIVO-project mogelijkheden om op termijn garanties te kunnen geven over de biologische herkomst aan met name de grootschalig inkopende partijen in retail en foodservice op de Noordwest-Europese markt.

Nedap NV, te Groenlo, houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met het verzamelen en verwerken van individuele diergegevens door middel van elektronische identificatie. Het verzamelen van data rondom een individueel dier van boerderij tot slachthuis zal op een eenduidige en eenvoudige manier moeten gebeuren. Voor Nedap ligt hier binnen het TIVO-project de kans om technieken,producten en de bijbehorende infrastructuur zo te ontwikkelen dat ze hiervoor geschikt zijn.

IPG BV (Institute for Pig Genetics), te Beuningen, is het kennis- en informatiecentrum voor fokkerij en KI-programma’s. Op basis van haar foktechnische administratie, waarin meer dan een miljoen fokvarkens over 25 landen jaarlijks worden geregistreerd en gevolgd vanaf geboorte, richt IPG zich binnen TIVO op een database en de opzet van een informatiemanagementsysteem voor ketenoptimalisatie.

De betrokken groepen Management Studies en Operations Research and Logistic van Wageningen University hebben veel expertise op het gebied van ketenmanagement en innovatie rond productieketens in verschillende toepassingsgebieden en in verschillende landen en continenten. Wageningen Universiteit zal zich met name richten op het ketenbreed inrichten en optimaliseren van informatieverzameling en –uitwisseling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Gerbers, De Groene Weg, tel. 0544 473 260, e-mail [email protected], of met dr. Nel Wognum, Wageningen University, tel. 0317 485 577, e-mail [email protected].

Bron: Wageningen UR, 22-07-10 
Publicatiedatum: