De voorschriften voor de biologische landbouwproductiemethode liggen vast in een Europees lastenboek. Hoewel de regels voor bio in elke Europese lidstaat hetzelfde zijn, kunnen interpretatieverschillen leiden tot verwarring en zelfs marktverstoring. Ook rond de productievoorschriften voor biowitloof bestond er enige onduidelijkheid . In Vlaanderen werd het forceren van biowitloof op water tot op vandaag niet toegestaan. Enkel de forcerie in volle grond of compost/turf werd aanvaard. In Nederland werd de forcerie op zuiver water echter wel geaccepteerd. Dit zorgde voor verwarring en had zelfs tot gevolg dat de Vlaamse biologische witlooftelers een concurrentienadeel ondervonden. De Vlaamse Overheid heeft de Europese Commissie gevraagd om een duidelijk standpunt hierover in te nemen en een harmonisatie van de toepassing van de regelgeving te garanderen. De Commissie heeft daarop recent beslist de drie methoden voor het forceren van witloof toe te laten, dit wil zeggen zowel in volle grond, in substraat, als in zuiver water.

Forceren: teelt en geen bereiding

Witloof is een tweejarige plant. De twee fasen van het teeltproces gebeuren bijgevolg conform de regels voor productie. Forceren van witloof is bijgevolg geen bereiding, in tegenstelling tot wat sommige andere lidstaten beweerden. Bovendien wordt de witloofwortel aanzien als een plant en niet als vegetatief teeltmateriaal. Er kunnen bijgevolg geen ontheffingen gevraagd worden voor het gebruik van niet-biologische witloofwortels.

Forceren op zuiver water: controle

Forceren op water is enkel toegelaten indien er geen nutriƫnten aan worden toegevoegd. Telers die voor het forceren van hun biowitloof voortaan voor zuiver water kiezen, zullen aan een extra staalname onderworpen worden. Op het water zal een chemische analyse uitgevoerd worden, waaruit kan afgeleid worden dat het effectief om zuiver water gaat, zonder toevoeging van nutriƫnten.

Meer informatie:
Vanessa De Raedt
Tel: 02 552 78 86
Fax: 02 552 78 71

Bron: Vlaamse Overheid Landbouw en Visseri, 21-07-10