De milieuschade die de productie van verschillende voedingsmiddelen oplevert, moet duidelijker zichtbaar gemaakt worden. Aspecten zoals CO2-uitstoot, het kappen van tropisch regenwoud en andere effecten zouden doorberekend moeten worden in de prijs van producten. Dit stelt het consumentenplatform van het ministerie van LNV. "Eigenlijk is de markt nu niet zuiver", aldus één van de leden. "Moeder Aarde wordt momenteel zwaar belast, maar de rekening voor die uitputting wordt niet gestuurd. Dat zou wel moeten gebeuren."

Het consumentenplatform adviseert het ministerie van LNV al sinds 2002 over allerlei verschillende onderwerpen als vleesconsumptie, dierenwelzijn, duurzame vis, landschappen en genetische modificatie. Deze keer stond de vraag centraal of prijsinterventie helpt om duurzaamheid te bevorderen. Het platform denkt dat het gerechtvaardigd kan zijn om via de prijs van producten duurzaamheid te bevorderen. Eventuele extra inkomsten voor de overheid moeten meteen geïnvesteerd worden in duurzame initiatieven en innovaties. Daarbij is het wel belangrijk om de consument goed uit te leggen waarom ze meer gaan betalen. "Mensen moeten gaan beseffen hoe groot de milieuschade is van ons huidige voedingspatroon." Het platform adviseert de minister van LNV om te onderzoeken hoe deze complexiteit helder kan worden gecommuniceerd naar het grote publiek. De term prijsinterventie vindt het platform niet passend omdat de overheid vaker met subsidies en heffingen bepaalde gunstige effecten tracht te bereiken.

Volgens de denktank van LNV zit veel winst in het verduurzamen van de volledige productieketen. "Zorg gewoon dat de keten groener is, dan eten we vanzelf duurzamer." Het platform denkt niet dat alleen prijsinterventies het gedrag van de consumenten beïnvloeden. "Tenzij het echt een tientje scheelt per stuk vlees. Anders blijven mensen toch genieten van hun biefstukje." Overigens is men van mening dat verduurzaming vooral een kwestie is van een pakket aan maatregelen: Eerlijkere prijzen, goede voorlichting, maatschappelijke bewustwording en duurzamere productieprocessen. Het platform raadt de minister aan om een werkgroep in te stellen voor de fiscale vergroening van het landbouwbeleid.
Consumentenplatform

Het platform bestaat uit twintig personen die werkzaam zijn in verschillende maatschappelijke organisaties. Het staat onder leiding van Marijke Vos, voormalig Tweede Kamerlid voor Groen Links. De minister wijst de leden van het consumentenplatform aan. In het consumentenplatform zit ook een wetenschapper, een consumentendeskundige, een columniste en een restauranteigenaar. Er wordt op persoonlijke titel gediscussieerd.

Bron: Min. LNV, debesteboer.nl, 25-06-10