Maandag 11 april is in Izmir (Turkije) het internationale symposium voor biologische glastuinbouw van start gegaan. Dit '3rd Organic Greenhouse Symposium' wordt georganiseerd door de International Society for Horticultural Science en de COST Action FA1105 Biogreenhouse en duurt nog tot en met 14 april. Rob Meijer van Wageningen UR Glastuinbouw en leider van de COST Action BioGreenhouse overhandigde aan Prof Dr Uygun Aksoy van IFOAM International en Roger Hitchings van IFOAM EU een complete serie van 20 publicaties met gedetailleerde en meest recente kennis voor de biologische teelten glazen of plastic kassen.


Rob Meijer van Wageningen UR Glastuinbouw met Prof Dr Uygun Aksoy.

COST Action BioGreenhouse is een netwerk van instellingen en experts van 27 COST-EU landen samen met experts van Canada, Jordaniƫ en Egypte. Dit netwerk heeft 4 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en 6 artikelen zijn in druk over de belangrijkste onderwerpen in de biologische glastuinbouw. Ook heeft het 6 boeken en brochures en 17 factsheets geschreven, en meer dan 70 presentaties gegeven in 12 workshops in het Technische programma van het symposium van 11-14 april 2016 in Izmir (Turkije).


COST Action BioGreenhouse overhandigt een set van grondleggende publicaties over biologische beschermde teelten aan Prof Dr Uygun Aksoy van IFOAM International en Roger Hitchings van het IFOAM EU Symposium in Izmir. Het gaat om in totaal 20 publicaties over biologische glasteelt.


Deze publicaties beslaan nagenoeg alle terreinen van de biologische beschermde teelt zoals de opkweek, bemesting, compost, water geven, gewasgezondheid, energiebesparing, marketing en voedselveiligheid. Richtlijnen voor onderzoek in de biologische tuinbouw en voor bepaling van de duurzaamheid van biologische teeltsystemen zijn ook opgesteld.

Deze publicaties zijn in het Engels. Zij vertegenwoordigen een waardevolle bron van de meest recente kennis op het gebied van de biologische beschermde teelt voor telers, voorlichters en adviseurs, toeleveranciers, studenten, leraren, onderzoekers en beleidsmakers. De publicaties zijn vrij te downloaden op de website van de COST Action via deze link.
 

Rob Meijer met Roger Hitchings.

Roger Hitchings of IFOAM EU reageerde na het overhandigen met de woorden: "Deze complete en gedetailleerde publicaties vertegenwoordigen aanzienlijk en veel werk en zullen voor telers en onderzoekers de komende jaren een belangrijke bron zijn om uit te putten."
 
Uygun Aksoy of IFOAM International zei: "Wetenschappelijke resultaten en werkstukken zoals deze gemaakt door de COST Action BioGreenhouse, zullen zeker bijdragen aan de vooruitgang van de biologische landbouw over de hele wereld. Wij hebben veel waardering voor het verrichte werk. Dat zal van bijzonder nut zijn voor zowel telers, onderzoekers als adviseurs, met name in de biologische glastuinbouw."