Professor Irene Cardoso uit Brazilië pleitte op de Voedsel Anders Conferentie (12 en 13 februari) in Wageningen voor betere ondersteuning van kleine boeren. Cardoso is hoogleraar Bodemkunde en voorzitter van de Braziliaanse Associatie voor Agro-Ecologie. Cardoso neemt deel aan het comité dat het Nationaal Plan voor Biologische landbouw en Agro-Ecologie ontwikkelt. In Brazilië leven 84% van de boeren op kleine bedrijven en samen hebben ze 25% van de totale hoeveelheid landbouwgrond. Cardoso ondersteunt deze boeren door te wijzen op het belang van goede bodemgezondheid als een efficiënte manier om voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit veilig te stellen en daarmee ook weerbaarheid tegen klimaatverandering. Cardoso wees op de schadelijke effecten van de grootschalige sojateelten in Brazilië voor de bodemkwaliteit. Brazilië heeft een zeer grote productie van soja voor export naar de wereldmarkt waar onder andere Nederlands vee van wordt gevoerd.


Foto: Guus Geurts

Professor Cardoso vertelde in haar betoog dat de Braziliaanse Asociatie voor Agro-Ecologie een sterke verbinding heeft met de consumenten en dat Agro-cultuur niet alleen maar over technologie moet gaan maar ook over aansluiting bij tradities en geloof. Zij voert in Brazilië een zware strijd om voor haar kleine boeren de goede stappen te kunnen zetten en vormt ook in haar land een minderheid.

De aandacht voor bodemgezondheid en Agro-Ecologie is in Wageningen eveneens in de minderheid. De biologische boeren vinden het de hoogste tijd dat de lege leerstoel Farm Ecology Systems in Wageningen weer snel door een inspirerende hoogleraar wordt ingevuld.