"Weg vrij voor eerste regels over natuurherstel in de geschiedenis van de EU"

Natuurherstelwet krijgt groen licht van Europees Parlement

De EU moet tegen 2030 herstelmaatregelen hebben genomen voor ten minste 20% van haar land- en zeegebieden, zeggen EP-leden. Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans: Na een debat op dinsdag heeft het Parlement vandaag zijn standpunt over de EU-natuurherstelwet bepaald met 336 stemmen voor en 300 tegen, bij 13 onthoudingen. Een stemming om het voorstel van de Commissie te verwerpen werd afgewezen (312 stemmen tegen 324 en 12 onthoudingen), zo staat op de website van het Europees Parlement.

De EP-leden benadrukken dat het herstel van het ecosysteem van cruciaal belang is voor de bestrijding van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, en dat dit herstel de risico's voor voedselzekerheid vermindert.

Zij benadrukken dat het wetsontwerp geen nieuwe beschermde gebieden in de EU oplegt. Er zullen geen nieuwe infrastructuren voor hernieuwbare energie worden geblokkeerd, aangezien EP-leden een nieuw artikel hebben toegevoegd waarin wordt benadrukt dat dergelijke infrastructuren overwegend in het openbaar belang zijn.

Natuurhersteldoelstellingen voor 2030
Het Parlement benadrukt dat de nieuwe wet moet helpen om de internationale verbintenissen van de EU na te komen, met name het mondiale biodiversiteitskader van de VN Kunming-Montreal. De EP-leden steunen het voorstel van de Commissie om tegen 2030 herstelmaatregelen in te voeren die betrekking hebben op ten minste 20% van alle land- en zeegebieden in de EU.

Het Parlement stelt dat de wet alleen van toepassing is wanneer de Commissie gegevens heeft verstrekt over de voorwaarden die nodig zijn om de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen en wanneer EU-landen het gebied hebben bepaald dat moet worden hersteld om de hersteldoelstellingen voor elk type natuurgebied te bereiken. Het Parlement stelt ook de mogelijkheid om de doelstellingen uit te stellen op grond van uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen.

Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zou de Commissie de eventuele kloof tussen de financiële behoeften voor natuurherstel en de beschikbare EU-financiering moeten beoordelen. Vervolgens zal de Commissie oplossingen moeten onderzoeken om een dergelijke kloof te dichten, met name door middel van een specifiek EU-instrument.

Na de stemming verklaarde rapporteur César Luena: "De EU-natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal en volgt de wetenschappelijke consensus en aanbevelingen om de ecosystemen van Europa te herstellen. Boeren en vissers zullen hiervan profiteren en het zorgt voor een bewoonbare aarde voor toekomstige generaties. Ons standpunt van vandaag geeft een duidelijk signaal af. Nu moeten we het goede werk voortzetten, ons terrein verdedigen tijdens de onderhandelingen met de lidstaten en vóór het einde van het mandaat van dit Parlement een akkoord bereiken om de eerste regels in de geschiedenis van de EU over natuurherstel aan te nemen."

Volgende stappen
Het Parlement is nu klaar om onderhandelingen met de Raad te starten over de definitieve vorm van de wetgeving.

Reactie IFOAM - aanname natuurherstelwet geeft hoop voor voedsel en landbouwsystemen
IFOAM Organics Europe verwelkomt de aanname van de Natuurherstelwet door de leden van het Europees Parlement (MEP's). Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe, zegt: "Deze positieve stemming over natuurherstel geeft hoop dat Europeanen gezamenlijk de landbouw beter kunnen maken voor de natuur. Biologische landbouw is het bewijs dat we genoeg voedsel kunnen produceren met behoud van biodiversiteit, bodem en water, en er is geen reden om natuurbescherming te polariseren tegenover landbouw."

Hij voegde eraan toe: "Europarlementariërs die tegen natuurherstel hebben gestemd verdedigen geen boeren, ze bereiden een moeilijkere toekomst voor en maken onze voedselsystemen kwetsbaarder. De sterilisatie van ons Europese platteland is nu aan de gang, met giftige pesticiden en de vernietiging van habitats die leiden tot massale verliezen van vogel- en insectenpopulaties. Onze overleving en voedselzekerheid zijn afhankelijk van gezonde ecosystemen. Boeren, de natuur en onze toekomst mogen niet gegijzeld worden door politici die cultuuroorlogen spelen."

De biologische voedsel- en landbouwbeweging had voorafgaand aan de stemming een brief gestuurd naar Europarlementariërs, waarin ze werden opgeroepen om voor natuurherstel te stemmen.

In dit artikel van de NOS staat onder meer wat toelichting over wat de natuurherstelwet exact inhoudt.

Foto: Dreamstime


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven