Provincie Flevoland zoekt ideeën voor 'ons platteland van morgen'

"Het landelijk gebied in Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur en klimaat en een verdere verandering van de landbouw. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden. Daarom vragen we agrariërs, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gebiedspartners en medeoverheden: hoe ziet het toekomstbestendig platteland van Flevoland er uit, welke uitvoerbare ideeën heeft u? U kunt deze indienen tot en met 30 april 2023", aldus Yang Yang Chiu namens Provincie Flevoland. 

Toekomst landelijk gebied Flevoland
De ontstaansgeschiedenis van Flevoland, de samenstelling van de bodem en klimaatveranderingen hebben gevolgen voor onder meer de biodiversiteit. Maar ook voor de vruchtbaarheid van de bodem en de waterkwaliteit en -kwantiteit. Flevoland is een agrarische provincie met een grote verscheidenheid aan bedrijven die innovatief, hoogproductief en vol ondernemerschap zijn. Toch loopt de provincie tegen de grenzen aan die de omgeving aan kan. Een landelijk gebied waar het goed leven en ondernemen is, willen ze borgen voor de toekomst. Met ruimte voor agrarisch ondernemerschap en vitale natuur.

Gebiedsprogramma Flevoland
Provincie Flevoland gaat op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma indienen bij het Rijk. In het gebiedsprogramma staat hoe ze kunnen komen tot een leefbaar en toekomstbestendig landelijk gebied en wat daarvoor nodig is. Het gebiedsprogramma bevat het Flevolandse aanbod aan het Rijk om aanspraak te kunnen maken op de financiële middelen uit het nationale Transitiefonds Landelijk Gebied van het Rijk.

Wat is uw idee?
Als aanvulling op de gesprekken die ze nu al in het gebied hebben over bijvoorbeeld stikstof en bodemdaling, wil provincie Flevoland voor het gebiedsprogramma graag horen wat uw ideeën zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan innovaties in de bedrijfsvoering, andere teelttechnieken, aan de aanpassing van het bedrijf in een meer circulaire richting of het aanleggen van natuurvriendelijke akkerranden, oevers en wegbermen en vergroten van de blauw/groene dooradering om zo de biodiversiteit te versterken. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. De provincie vraagt u daarbij om samen aan de slag te gaan. De kracht van goede ideeën ligt vaak in samenwerkingen en onverwachte combinaties.

Doe mee
Doe mee en laat weten wat uw idee is. Op de website van de provincie staat informatie hoe u uw idee kunt indienen.

Voor meer informatie: landelijkgebied@flevoland.nl en www.flevoland.nl/landelijkgebied  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven