NWEA:

"Vervanging windmolens begrijpelijk"

Het vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam maandag 17 november in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over. NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) vindt het van belang dat subsidiemiddelen zo doelmatig mogelijk voor duurzame energie worden ingezet en met oog voor ruimtelijke ordening, en overlegt hiervoor al geruime tijd met de overheid. Dat individuele ondernemers vanuit bedrijfseconomische redenen gebruik maken van de huidige regels vindt NWEA wel te begrijpen.

Hoe werken de subsidies?

Yme Hempenius, een turbine-eigenaar en commissielid is bij brancheorganisatie NWEA, vindt het logisch dat turbine-exploitanten gebruik maken van de huidige regels. Hij heeft veel collega- exploitanten begeleid bij subsidieaanvragen en legt uit hoe de subsidie werkt: "Eerst moet je investeren en bouwen, pas als je energie produceert krijg je aanspraak op subsidie. Die subsidie is per kilowattuur die je produceert, zodat je de kostprijs voor energie ontvangt (tot een prijs van rond de 8 cent, door ECN berekend). Na vijftien jaar stopt die subsidie. Men is er vanuit gegaan dat tegen die tijd de stroomprijs wel kostendekkend zou zijn, maar nu ontvang je dan dus de lage energieprijs die we nu hebben (bijna 4 cent). Je hebt dan wel nog allerlei kosten, onderhoud, verzekeringen, opstalvergoedingen en dergelijke. Het is onder de huidige omstandigheden meer kosteneffectief om de molen te verkopen en investeren in een nieuwe molen, dan de molen te laten staan."

Veel boeren willen modernere turbines neerzetten, wat bijdraagt aan het behalen van de provinciale winddoelstelling, maar waarvoor vergunningen niet altijd worden verleend. Het is een aandachtspunt dat landelijke regelingen en lokale regelingen van provincies en gemeenten goed op elkaar worden afgestemd.


Omvang

De cijfers die de Volkskrant gisteren presenteerde op basis van een onderzoek van de NLVOW zijn gebaseerd op aanvragen naar bouwvergunningen de afgelopen maanden, en niet op subsidietoekenning. De Volkskrant stelt dat het zou gaan om tenminste 172 aanvragen. Echter, het ministerie van Economische Zaken deelde 17 november mee dat er voor 94 molens subsidie is aangevraagd. Gezien dat de subsidie voor 2014 begin november is overtekend, kunnen het er dit jaar niet meer worden. Het ministerie heeft het hiaat in de wet erkend en werkt momenteel aan een oplossing voor dit probleem voor 2015. Daarom zal de omvang van het gebruik van subsidie voor vervanging door gelijkwaardige turbines, veel kleiner worden dan nu in de media is geschetst.

Noodzaak van subsidies

Niet alle maatschappelijke kosten van stroom uit fossiele bronnen, zoals uit kolen, worden in de huidige stroomprijs meeberekend. NWEA pleit voor een gelijk speelveld. Windenergie is een van de goedkoopste manieren om duurzame stroom te produceren. Om te kunnen voldoen aan de doelstelling die Nederland voor 2020 is opgelegd en waar het Energieakkoord mede voor is opgesteld, blijven bij de huidige extreem lage elektriciteitsprijs subsidies helaas nodig.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven