Eerste resultaten bodemkwaliteit op zandgrond 2013

Het project Bodemkwaliteit op zandgrond geeft aan dat een hoge aanvoer van organische stof een gunstig effect heeft op zowel de gewasopbrengsten als het nitraatgehalte in het grondwater. De hoge organische stof aanvoer leidt tot een lagere aanvoer van meststoffen bij gelijkblijvende of mogelijk zelfs betere opbrengsten.

Het project heeft zich de afgelopen drie jaar gericht op de ontwikkeling van maatregelen voor een duurzaam bodembeheer op zandgronden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van Ministerie van EZ, stichting Proef en Selectie en Stichting STOP in het kader van de PPS Bodem.

Gewasopbrengsten gelijkblijvend of hoger

De proeven in het project worden uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel. Hier blijkt dat de opbrengsten van erwt, maïs en prei in het biologische systeem met een hoge organische stofaanvoer ongeveer gelijk zijn aan de opbrengsten in de geïntegreerde systemen met een lagere aanvoer. Met de hogere aanvoer is een veel lagere nitraatconcentratie in het grondwater waar te nemen.

Nitraatconcentraties fors lager

De nitraatconcentraties waren in het winterseizoen 2013-2014 nog lager dan het jaar ervoor. In 2013 werd er gemiddeld een waarde van 55 milligram nitraat per liter gemeten in het grondwater in het geïntegreerde systeem met normale organische stofaanvoer. Dit ligt iets boven de nitraatnorm van 50 mg nitraat/l. Deze waarde is een stuk lager dan in de periode 2005-2008. Toen schommelde het rond tussen de 100 en 120 mg nitraat/l.

Met een lage organische stofaanvoer was de concentratie zelfs onder de 40 mg nitraat per liter en in het biologische systeem was de concentratie dit jaar slechts 14 milligram nitraat per liter. De reden voor de sterke daling in de afgelopen jaren is onduidelijk. Daarom worden deze resultaten binnenkort verder geanalyseerd.

Niet-kerende grondbewerkingen

De opbrengsten bij niet-kerende grondwerkingen zijn over de eerste drie jaar gemiddeld gelijk gebleven aan de opbrengsten bij ploegen. Alleen bij de teelt van erwt en prei was de opbrengst wat lager. De kosten van ploegen en niet-kerende grondbewerkingen zijn vergelijkbaar. In het biologische systeem is wel meer handwerk in de onkruidbestrijding noodzakelijk bij niet-kerende grondbewerkingen.

Voor meer informatie: Janjo de Haan

Bron: bioKennis

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven