Eindrapport pilot Natuur- en Landschapsnorm gepubliceerd

Drie jaar lang heeft een groep van 19 biologische en gangbare boeren meegedaan aan de pilot met de Natuur- en Landschapsnorm. Doel van de pilot was om een eenvoudig uitvoerings- en financieringssysteem te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, streekeigen natuur- en landschapskwaliteit. Bionext maakte deel uit van de begeleidingscommissie en heeft de nieuwsbrieven voor deelnemers en externen verzorgd. Nu is het eindrapport gepubliceerd met resultaten van de pilot en ervaringsverhalen van de boeren en tuinders. Het rapport is een inspiratiebron voor boeren die méér werk willen maken van natuur- en landschapsbeheer op en rond hun bedrijf. Het is gratis te downloaden op de website van Wageningen UR en is op te vragen via info.ppo@wur.nl.

De Natuur- en Landschapsnorm in het kort:
  1. Minimaal 5% van het bedrijfsareaal bestaat uit streekeigen landschapselementen en wordt niet als productiegrond benut.
  2. Er is een diversiteit aan gewassen, met minimaal 3 gewassen in het bouwplan van de akker- en tuinbouw en een diverse samenstelling van grasland in de veehouderij.
  3. De ondernemer draagt zorg voor een actief natuurgericht beheer van de landschapselementen.
  4. Alle beheersafval (maaisel, snoeihout et cetera) wordt in de bedrijfskringloop opgenomen.
  5. Vogels en andere dieren wordt zoveel mogelijk broed- en schuilgelegenheid geboden.
  6. Op het erf bestaat minimaal 40% van het oppervlak uit streekeigen en aantrekkelijk groen.

Bron: Bionext


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven