ING alert duurzaamheid:

"Zonder aanvullend beleid gaat Rutte-II doelstelling windenergie niet halen"

Het kabinet Rutte-II heeft het doel voor hernieuwbare energie verhoogd van 14% naar 16% in 2020. Windenergie is belangrijk voor het halen van deze doelstelling. Tot 2020 moet er circa 1.500 MW aan capaciteit per jaar bijgeplaatst worden terwijl de markt voor windenergie de afgelopen drie jaar volledig is stilgevallen. Zonder aanvullend beleid zijn de doelstellingen voor windenergie onrealistisch. Rutte II moet inzetten op het mobiliseren van financiering, beschikbaarheid van nieuwe locaties en vervanging van oude turbines door nieuwe met een hoger vermogen.

Regeerakkoord zet in op windenergie...

Het nieuwe regeerakkoord benoemt groene groei, duurzaamheid en innovatie als pijler onder haar beleid en vertrekpunt voor economische ontwikkeling. Het kabinet zet in op energiebesparing en scherpt de doelstelling voor hernieuwbare energie aan. Windenergie krijgt een belangrijke rol om dit laatste te realiseren.

...maar ondervindt in praktijk felle tegenwind.

Anno 2011 staat er in Nederland 2.316 MW windenergie opgesteld; 228 MW op zee en 2.088 MW op land. Om het huidige doel van 16% duurzame energie in 2020 te behalen moet het opgestelde vermogen aan windenergie met minstens 12.000 MW toenemen. In de komende acht jaar moet er jaarlijks dus 1.500 MW bijgeplaatst worden. Dit staat in schril contrast met de toename van het opgestelde vermogen in recente jaren. Sinds 2009 is de uitbreiding van het windmolenpark in Nederland bijna tot stilstand gekomen (figuur 1). Het aantal windmolens nam in 2009 zelfs met 66 stuks af. Toch nam het opgestelde vermogen nog met 73 MW toe omdat de bijgeplaatste windmolens een hoger vermogen hadden dan de molens die uit gebruik genomen werden.


Figuur 1: Tegenwind voor windenergie

Tijd en geld grote bottleneck

Om de nieuwe doelstelling voor windenergie te halen is circa 13 tot 15 miljard euro aan investeringen in windmolens nodig tot 2020. En dan zijn de kosten voor de aansluiting van windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet nog niet meegenomen. Gelukkig zijn er oplossingen mogelijk om de markt een nieuwe impuls te geven. De SDE+regeling kan aantrekkelijker gemaakt worden door het uitgangspunt dat de goedkoopste alternatieve energiebronnen het eerst aan bod komen, deels los te laten. Want hoewel de prijzen blijven dalen is windenergie nog niet de goedkoopste optie. Verbetering van de financiële business case en een toename van financieringsbronnen van bijvoorbeeld pensioenfondsen of verzekeraars zijn belangrijke voorwaarden dragen ook bij aan de beoogde uitbreiding van het windmolenpark in Nederland. De bankensector kan namelijk niet alleen in de omvangrijke financieringsvraag voorzien. De lange financieringshorizon en het risicorendement profiel van windenergie passen minder goed bij de hogere kapitaaleisen voor banken (Bazel III). 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven