Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Opiniestuk Bertus Buizer
Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong verdienen haalbare en betaalbare toelatingsprocedure

Bertus Buizer (Buizer Advies) heeft onderstaand opiniestuk geschreven over de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen).

Het is mooi, dat het Ctgb (College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) het voorstel van Staatssecretaris Bleker om de besluitvorming over de middelen uit de lijst RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) uit te stellen tot 1 januari 2014 heeft overgenomen. Althans op zwavelzuur en Asepta slakstop na dan, die per 1 juli 2012 zijn ingetrokken. Voor de overige middelen van de RUB-lijst (veelal laag risicomiddelen) heeft het bedrijfsleven tot 1 juli 2015 gelegenheid om een goedkeuring of toelating te krijgen. Dat heeft te maken met de mogelijke aflever- en opgebruiktermijn van 18 maanden na 1 januari 2014.

Even lucht dus, in ieder geval voor de gebruikers! Maar mŪnder voor de producenten van deze middelen. Want zoals het er nu naar uitziet, gaat voor de middelen uit de huidige RUB lijst vrijwel dezelfde toelatingsprocedure gelden als voor die van synthetische gewasbeschermingsmiddelen, dat wil zeggen toelating per werkzame stof! Dat wordt dan voor veel gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong een onbetaalbare en langdurige procedure. Want die zijn vaak complex van structuur en werken in tegenstelling tot synthetische middelen veelal op basis van meerdere stoffen die elkaar bovendien ook wel versterken. Van veel van die stoffen is de werking niet of niet precies bekend. De natuur geeft haar geheimen nu eenmaal niet gemakkelijk prijs.

Groot dilemma

Voor gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong eenzelfde
toelatingsprocedure voorschrijven als die voor synthetische middelen betekent voor veel producenten en leveranciers van eerstgenoemde middelen een onnodig groot dilemma. Natuurvriendelijk hobbytuinieren en biologische land- en tuinbouw worden er zacht gezegd ook niet mee bevorderd, terwijl die tegenwoordig in binnen- en buitenland zo sterk in opmars zijn. Steeds meer mensen beseffen, dat synthetische gewasbeschermingsmiddelen schadelijk zijn, het ene meer, het andere minder, ook al zijn ze officieel toegelaten en worden ze volgens voorschrift toegepast!

Maar het Ctgb lijkt zich bij de komende besluitvorming ten aanzien van de RUB-middelen te willen beroepen op de nieuwe EU-verordening 1107/2009 en op de Europese stofbeoordelingsprogrammaís die momenteel worden ontwikkeld.

Grote spelers

In het algemeen maatschappelijk belang en voor mens en natuur in het bijzonder zou het Ctgb naar mijn mening juist moeten werken aan een oplossing, die natuurvriendelijk hobbytuinieren, biologische land- en tuinbouw, het milieu en de natuur in het algemeen ten goede komt. Dat kan door voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong een geheel geŽigende benadering te ontwikkelen, die ook haalbaar en betaalbaar is voor de producenten en gebruikers van deze middelen.

Aan de grote spelers in de EU als Duitsland en Frankrijk, zal het denk ik niet liggen. Beide landen bevorderen de biologische land- en tuinbouw. En met succes!

Meer de boer op

Misschien moeten biologische boeren- en tuinders en ook natuurvriendelijke
hobbytuinders - hoewel zij hun aandacht misschien vooral op ziekten-, plagenen onkruidpreventie en robuuste rassen en gewassen richten (!) - meer laten zien, wat biologische gewasbescherming voor hen betekent. En andersom zou het Ctgb wat dat betreft ook meer de boer op kunnen gaan. Want de ontwikkelingen op dat gebied staan bepaald niet stil. Dat zal naar ik verwacht ook blijken op de workshop die hier over op de komende BioVak op 23 en 24 januari 2013 in het IJsselhallencomplex in Zwolle gepland staat (BioVak is de vakbeurs voor de hele biologische duurzame keten; Zie www.biovak.nl).

Ook op de Volkstuinvakbeurs GroenePassie (22 tot en met 25 november 2012,
Americahal, Apeldoorn; www.groenepassie.nl), een vakbeurs in samenwerking
met onder andere Boerenbond en Welkoop, AVVN (Algemeen Verbond van
Volkstuindersverenigingen in Nederland), de Bijenstichting (2012 is uitgeroepen tot het jaar van de Bij) en mediapartner Groei & Bloei voor iedereen die belangstelling heeft voor natuurvriendelijk hobbytuinieren, zal dit onderwerp aandacht krijgen. Want het leeft!

Publicatiedatum: 20-7-2012

  

Ander nieuws uit deze sector:

22-6-2018 Biogroenteboer werkt samen met buurman die gangbaar melkveehouder is
22-6-2018 Poolse biotelers hebben meer steun nodig
22-6-2018 Rusland focust op biologische tuinbouw
22-6-2018 Cactusvijgen steeds populairder
22-6-2018 De opkomst van bio-groenten in 10 jaar
21-6-2018 WUR zet grootschalig in op strokenteelt
21-6-2018 "We hopen dat het WK voetbal de consumptie een impuls zal geven"
21-6-2018 Zijn biologische groenten gezonder?
20-6-2018 Verontwaardiging bij Zweedse telers na EU-verbod op biologische sla in pot
20-6-2018 Europa moet meer naar KroatiŽ kijken voor import exotische bio-AGF
20-6-2018 Oostenrijk pionier in biologische tuinbouw
20-6-2018 Triodos bank biedt financiŽle steun aan biologische fruitbox leverancier Riverford
19-6-2018 Caithness Potatoes test robuuste aardappelrassen
19-6-2018 Open Dag Waterman Onions trekt massaal bezoek
18-6-2018 "Bio-werkwijze qua vakmanschap en ondernemerschap veel interessanter"
18-6-2018 Tiense Suikerraffinaderij wil bio doen groeien in Vlaanderen
18-6-2018 'Telers voor telers': Samen sterk door het delen van ervaringen en kennis
18-6-2018 Vanavond op NPO 3: Biologische vs niet-biologische groenten
15-6-2018 Jonge Griekse gezinnen zien meerwaarde biogroenten
15-6-2018 Seizoen Siciliaanse biologische tafeldruiven gestart

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *