Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Bertus Buizer: "Ik krijg er heel positieve reacties op"
Bezwaarschrift tegen intrekken RUB-toelatingen

Bertus Buizer heeft een bezwaarschrift gezonden naar de Ctgb. Het bezwaarschrift heeft betrekking op het voornemen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden tot intrekking van de RUB-toelatingen.

Het bezwaarschrift wordt door de Bijenstichting als voorbeeld gebruikt voor burgers en ondernemers die een officieel bezwaar willen indienen bij het Ctgb.
Dat kan nog tot en met 14 maart aanstaande. Kijk daarvoor op deze pagina.

Gisteren heeft Bertus het onderstaande schriftelijke bericht naar alle leden van de Tweede Kamer gestuurd. "Ik krijg daar heel positieve reacties op. Enkele partijen hebben al aangegeven mijn bericht te gaan gebruiken in het algemeen overleg gewasbescherming. Deze zal op 16 mei, van 11:00 uur tot 13:00 uur plaatsvinden", vertelt Bertus.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij wil ik u op persoonlijke titel - als Nederlands staatsburger - vragen bijgaande stuk aandachtig te lezen en de minister op te roepen het voornemen tot intrekking per 1 juli 2012 van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die nu nog onder de bestaande Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) vallen, te herroepen. Genoemd voornemen is van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en staat gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2012.

Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en het gebruik van al eeuwen in gebruik zijnde - dus onschuldig gebleken - natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 juli aanstaande te verbieden. Dit verbod dwingt producenten deze middelen te laten registreren als gewasbeschermingsmiddelen. Producten als melk, bijenwas, zeewier-extract, en dergelijke worden dan gelijkgeschakeld aan synthetisch geproduceerde chemische producten. De effecten van een verbod blokkeren reële opties om op een meer milieu-verantwoorde en natuurvriendelijke wijze ons voedsel te produceren, met de nodige stimulering van een levende bodem en veel biodiversiteit.

Deze ontwikkelingen zijn volop gaande in de Nederlandse land- en tuinbouw en verschaffen deze sectoren een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Door intrekking van de RUB-toelatingen ontstaat er een enorme barrière voor de biologische en andere vormen van duurzame land- en tuinbouw.

Ook miljoenen burgers in Nederland die in toenemende mate natuurvriendelijk willen tuinieren (er zijn in Nederland alleen al circa 240.000 volkstuinen) en een groot aantal toeleveranciers zal dit treffen. Maar vooral de bedreigde natuur, onder meer de honingbij en andere bestuivende insecten die zo belangrijk zijn voor het ecosysteem en voor de land- en tuinbouw.   

Het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen staat ook haaks op beleidsvoornemens en wetgevingen ten behoeve van een groenere economie met minder uitstoot van CO2 en Nitraat en minder chemische residuen. En het is tegelijk een verkeerd signaal naar bedrijven die op die terreinen willen innoveren.

Last but not least zullen de economische consequenties van het voorgenomen besluit zijn, dat tal van vooral midden- en kleinbedrijven en biologische bedrijven de deuren zullen moeten sluiten.

Vandaag heb ik - eveneens op persoonlijke titel - tegen het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen een bezwaarschrift ingediend bij het Ctgb. Zie bijlage.

Er zijn gelukkig ook heel veel anderen, die tegen het voornemen in verweer komen, zoals onder meer blijkt uit berichten op www.bijenstichting.nl, in de sociale media en in de vakpers (De Boomkwekerij, Vakblad voor de Bloemisterij, Nieuwe Oogst, et cetera.).

Het Ctgb beroept zich op artikel 29 van de EU-verordening (Verordening (EG) 1107/2009). Maar volgens de informatie van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) komt zoals het nu lijkt een aantal RUB-middelen in aanmerking voor Europese toelating als 'Basic substance' of als 'Low-risk' stoffen. Voor toelating daarvan stelt de Europese Commissie nog criteria op. Dat biedt hoop en voor het Ctgb een reden temeer om - in ieder geval voorlopig - van haar voornemen af te zien.

Alvast dank voor uw aandacht en moeite en een mooie lente toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Bertus Buizer

Klik hier voor meer informatie over het voornemen van de Ctgb.

Publicatiedatum: 6-3-2012

  

Ander nieuws uit deze sector:

21-8-2018 "Nu is de suikermaïs echt lekker zoet en knapperig"
21-8-2018 Duitsland: goed seizoen voor biologische peren
20-8-2018 "In september houden we een bio-week"
20-8-2018 Seizoen Duitse bio-gojibessen succesvol van start gegaan
20-8-2018 "Momenteel meer vraag naar bio-wortelen"
17-8-2018 Bio-teler bekritiseert biolabel 'Bio aus Baden-Württemberg'
17-8-2018 Voorkom oogstverliezen door bladziekten in biopeen
17-8-2018 Uienolie mag blijven om de wortelvlieg weg te jagen
17-8-2018 Succesvolle Menopper aardappeloogst ondanks aanhoudende droogte
17-8-2018 Bio-teler maakt ecovriendelijke tomatenverpakking
17-8-2018 "Lage prijzen bio-tomaten: Spanjaarden langer op markt"
16-8-2018 Noorse telers blijven met bio-bloemkool zitten
16-8-2018 "Het aardappelras Twinner heeft de potentie om de Frieslander te vervangen"
16-8-2018 'Buurman' Carel Bouma levert bio-producten aan Lowlands
16-8-2018 Hoe maakt een biologische teler z´n eigen biomest?
15-8-2018 Aandeel robuuste aardappelrassen stijgt
15-8-2018 Biologisch: "Beter voor mens, dier en milieu"
15-8-2018 Britse biologische aardappeltelers mogen tijdelijk koperoxychloride gebruiken
15-8-2018 Groeiend enthousiasme voor biologisch telen in Denemarken
15-8-2018 Vietnam: meer bio nodig om export naar EU te stimuleren

 

Reacties:


Het Grote Geld van de farma-industrie heeft gesproken! Tot elke prijs moet voorkomen worden dat men niet afhankelijk wordt van de rotzooi die zij produceren. Volkomen belachelijk is dit, als deze middelen niet zouden werken zouden de bedrijven die ze gebruiken al lang failliet zijn. Maar Big Pharma en andere Big Business zijn de bestaansreden van 'ons' Europa in zijn huidige vorm en die zullen elke kans aangrijpen om goedkope natuurlijke middelen verboden en afgeschaft te krijgen.
Zelfs als het lukt om deze aanval af te slaan dan proberen ze het gewoon later langs een andere weg via een andere formulering weer opnieuw, net zolang tot het ze lukt.
A. van Lieshout, Tilburg - 9-3-2012 20:45:54


Vrijdag 9 maart besteedt het radio programma Omnium van Omrop Fryslân (11.00 uur - 12.00 uur) hier aandacht aan.
Bertus Buizer, Leeuwarden (email) - 8-3-2012 7:20:10


Zondagmorgen 11 maart van 9.45 uur - 10.00 uur komt dit onderwerp aan de orde in het VARA-programma Vroege Vogels op Radio 1.
Bertus Buizer, Leeuwarden (email) - 7-3-2012 8:24:23


Biologische landbouw hebben we nodig voor de volksgezondheid en blijkbaar is biologisch eten nog goed voor je hersens ook! Wie natuurlijke bestrijdingsmiddelen wil gelijkschakelen met synthetische, heeft zeker al te veel van die verderfelijke, synthetische lichaamsvreemde rommel binnen gekregen...
Ineke Blom, Gouda (email) - 6-3-2012 23:00:34


ik heb een biologische tuinbouw bedrijf als dit doorgaat kan ik dit bedrijf wel sluiten . het bedrijf is 8 ha groot en er werken 50 mensen .
cok hartman, sexbierum (email) - 6-3-2012 16:30:05


Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *