Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
CE Delft: "Consument betaalt veel te weinig voor vlees"

Bij het produceren van vlees ontstaat schade aan het milieu, het klimaat, diergezondheid en de biodiversiteit. Daarnaast betaalt de overheid mee aan het bestrijden van dierziektes en krijgt de sector subsidies. Als al die kosten in de verkoopprijzen zouden worden doorberekend, dan wordt varkensvlees 53% duurder, kippenvlees 26% en rundvlees gemiddeld 40%.

Dat heeft CE Delft berekend in het rapport 'De Echte Prijs van Vlees'. De grootste schade door het produceren van vlees wordt veroorzaakt door de negatieve bijdrage van ammoniak aan de luchtkwaliteit in Nederland. De totale jaarlijkse schade ten gevolge van de consumptie van vlees bedraagt 4,5 miljard euro per jaar.De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op de systematiek van het Handboek Milieuprijzen dat CE Delft vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld. Milieuprijzen zijn kengetallen, die de schade van emissies aan menselijke gezondheid, ecosystemen en gebouwen/materialen kwantificeren en uitdrukken in euro per kilogram emissie. CE Delft heeft voor meer dan 2500 stoffen de milieuprijzen bepaald.

Biologisch versus niet-biologisch

Opvallend is dat in het rapport biologisch en niet-biologisch vlees op één hoop gegooid wordt. Dit omdat de verschillen in biologische en niet-biologische veeteelt op het gebied van klimaat, milieu en landgebruik gering zou zijn. Op pagina 10 van het rapport staat daarover het volgende:

Bepaling klimaatemissies, milieubelasting en landgebruik
De klimaatemissies, milieubelasting en het landgebruik samenhangend met de consumptie van vlees zijn bepaald aan de hand van een levenscyclusanalyse. Hierin worden alle effecten toegerekend aan de diverse soorten vlees. We bepalen de klimaat-, milieu- en landgebruiksimpacts op basis van de niet-biologische landbouw. Enerzijds is deze landbouwvorm dominant bij de consumptie van vlees. Anderzijds blijkt uit de literatuur (Blonk, et al., 2011) dat de verschillen in biologische veeteelt en niet-biologische veeteelt op het gebied van klimaat, milieu en landgebruik gering zijn en dat biologische veeteelt niet op alle duurzaamheidsthema's beter scoort dan niet biologische thema's. (4)
________________________________

4: Biologische landbouw scoort volgens (Blonk, et al., 2011) beter op de thema's dierenwelzijn en lokale effecten omdat er minder bestrijdingsmiddelen worden toegepast en emissies van stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen lager zijn. Op het mondiale thema biodiversiteit scoort biologische landbouw volgens de studie slechter vanwege een relatief groter landgebruik.

Klik hier voor het rapport.

Publicatiedatum: 16-4-2018

  

Ander nieuws uit deze sector:

25-4-2018 "Biologisch veevoeder is schaars"
23-4-2018 "Foodondernemers zijn adviseur van de consument"
23-4-2018 "Jaarlijks scheelt dat enkele honderden kilo's voer per zeug"
17-4-2018 "Vraag biologische biggen groter dan aanbod"
16-4-2018 "Eerste keer dat je iets biologisch eet, spuug je het waarschijnlijk uit"
13-4-2018 Bio-voeding voor kweekvissen in Zeeland
11-4-2018 Bioland Zuid-Tirol en Bio*Beef verenigen zich
11-4-2018 Ierland: Biologische vleessector vraagt om meer overheidssteun
9-4-2018 "Varkens voeren op maat leidt tot beter resultaat"
5-4-2018 "Veel rookworsten nog te zout"
5-4-2018 Gaat Slagerij de Ridder stoppen?
4-4-2018 Winkelen en ’boeren’ bij de White Ranch
3-4-2018 Worden zeldzame koeien gered door nieuwe regeling?
30-3-2018 "Op naar meer biologische stieren"
30-3-2018 Pluimveesector blijft verbeteren
30-3-2018 "Varken gaat zeer efficiënt om met eiwit"
28-3-2018 "De controle in bio is wel degelijk heel performant"
26-3-2018 "Boeren zitten in de overlevingsmodus"
26-3-2018 "Nooit vastgesteld dat Veviba niet-bio-vlees als bio commercialiseerde"
23-3-2018 Vleesschandalen drijft Belgen in armen van bio-boer

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *