Mededelingen

Vacaturesmeer »

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

  • Er is gisteren geen nieuws gepubliceerd.

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Overig nieuwsmeer »

Koerslijstmeer »
Afrekenen met de mythe over het voeden van de wereld...

Het is een veelgehoorde stelling dat de industriŽle landbouw gaat zorgen voor het voeden van de wereld. Sterke verhoging van de industriŽle voedselproductie zou honger in de wereld voorkomen. Dat beeld wordt graag geschetst door de grote bedrijven en voorstanders van een grootschalig, industrieel, hoogtechnologisch, gespecialiseerd en op export georiŽnteerd model. Maar klopt het wel? Is honger wel gevolg van een gebrek aan voedsel, of juist van een slechte verdeling van voedsel en voedselproductie? Kan de de productie ook verhoogd worden zonder de grenzen van de planeet te overstijgen?

Het beeld dat geschetst wordt met deze 'mythe' negeert of bagatelliseert immers de grote problemen van de industriŽle landbouw, veroorzaker van enorme klimaat- en milieuproblemen en volledig afhankelijk van fossiele brandstof. Het gaat ook voorbij aan de enorme groeipotentie van de agroecologische landbouw, die nu al in grote delen van de wereld de mensen voedt. Toepassing van slimme en lokaal toepasbare technieken, veelal gebaseerd op natuurlijke processen en biodiversiteit, kan op vele plaatsen de opbrengst sterk verbeteren op een wijze die de bodem voedt in plaats van uitput, zodat een echt duurzaam voedselsysteem ontstaat. Bovendien is agroecologie goed voor de boer omdat er veel minder dure inputs aangeschaft hoeven te worden.

In een onderbouwd betoog wil Voedsel Anders afrekenen met de mythe dat de industriŽle landbouw de wereld gaat voeden. Het is de tweede aflevering in een serie Voedselmythes.

De mythe:

Biologische landbouw (bij uitbreiding) agroecologie, kan de wereld niet voeden omdat de opbrengsten niet hoog genoeg zijn, aldus de critici. En aangezien we te maken krijgen met een stijgende wereldbevolking, tot 9 of 10 miljard in 2050, moet de productiviteit van de landbouw omhoog, en dat met liefst 70%, volgens een schatting van de FAO. Als we dan zouden inzetten op agroecologie, zouden bijkomende gronden nodig zijn en zouden we dus extra bossen moeten kappen. Door opbrengstmaximalisatie kunnen we dit laatste vermijden en kan er grond beschikbaar blijven voor natuur.

De weerlegging:

De industriŽle landbouw voedt de wereld niet en ze kan de wereld op termijn ook niet voeden. Momenteel komt 30% van het voedsel in de wereld van grote bedrijven en 70% van kleine boeren. De industriŽle landbouw is sterk afhankelijk van fossiele brandstof voor toepassing van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, irrigatie, zware machines en transport. Deze vorm van landbouw put watervoorraden en bodems in verontrustend tempo uit. Bovendien levert het een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Meer van hetzelfde is geen optie. Daar wezen grote internationale onderzoeken van het IAASTD en het rapport 'Wake up before itís too late' van de UNCTAD al op. Gelukkig zijn er goede alternatieven voor handen voor een vernieuwde landbouw in balans met de natuur die wel de mensheid kan voeden, ook op lange termijn.

Honger bestrijden is bovendien niet louter een kwestie van meer voedsel kweken. Vandaag wordt meer dan genoeg voedsel geproduceerd en toch is er honger. Honger heeft veeleer te maken met politieke en economische factoren: armoede, discriminatie en toegang tot voedsel. Als we meer gaan produceren, zal dat niet vanzelf ter beschikking komen van diegenen die dat voedsel het meest nodig hebben, wel daar waar de landbouwproductie voor de hoogste prijs kan verkocht worden.

In plaats van steeds te focussen op continue productieverhoging zouden de beschikbare gronden beter ingezet worden voor humane voeding in plaats van veevoeders of biobrandstoffen. Bovendien moet afgerekend worden met de vele voedselverliezen in de keten. Onderzoek geeft aan dat de wereld op een agro-ecologische manier kan gevoed worden in een bredere strategie waarbij nauwelijks of geen gronden meer ingezet worden voor veevoederproductie en waarbij voedselverspilling grondig wordt aangepakt.

Overigens gaat men er te gemakkelijk van uit dat de opbrengststijgingen van de vorige eeuw gehandhaafd kunnen worden. Vandaag al wijzen de cijfers er op dat het gedaan is met de exponentiŽle groei: tijdens de recentste decennia zien we dat de opbrengststijgingen afvlakken, wellicht als gevolg van klimaatverandering en de aanhoudende bodemdegradatie. Niet onlogisch, want we hebben immers te maken met genetisch uniforme monoculturen die erg kwetsbare landbouwsystemen zijn, gevoelig voor epidemieŽn en diverse stressfactoren. Het zijn industriŽle landbouwsystemen die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en chemie voor de productie van kunstmest resp. bestrijdingsmiddelen. Ze tasten de vruchtbaarheid van onze bodems aan en vergen veel water. IndustriŽle landbouw is daarom op lange termijn niet vol te houden. Heel wat landen wereldwijd leven vandaag in een tijdelijke 'food bubble' van voedselzekerheid, terend op de bodems, de grondwaterreserves en de natuurlijke hulpbronnen.

En het wereldvoedselprobleem is meer dan enkel honger (in termen van calorieŽn) bestrijden. Steeds meer mensen hebben te maken met obesitas, overgewicht of gebrek aan voedzame micronutriŽnten. Ook dit is een gevolg van onder meer de bodemdegradatie en de ťťnzijdige, op productie (in kilo's) gerichte veredeling. Middelen voor landbouwonderzoek en Ė investeringen zijn historisch vooral besteed aan enkele calorierijke bulkgewassen. Maar voedselzekerheid moet meer zijn dan louter calorieŽn garanderen!

In het debat omtrent voedselzekerheid, lijkt niet zozeer de nadruk op meer productiviteit (van hetzelfde) op z'n plaats, dan wel een pleidooi voor meer agrobiodiversiteit om een gezond en divers voedselpatroon te realiseren. Het omkeren van de genetische erosie van onze voedselgewassen is een cruciaal aandachtspunt vanuit nutritioneel oogpunt, dat bovendien ook aan te bevelen is om de veerkracht van ons voedselsysteem tegen externe schokken zoals klimaatverandering te verhogen. En ook de biodiversiteit in z'n breedste betekenis moet gevrijwaard worden. Het ecosysteem met z'n insecten, bodemfauna en andere levensvormen voorziet immers de nodige ecosysteemdiensten om onze voedselproductie Łberhaupt mogelijk te maken. En we hebben uiteraard ook nood aan veerkrachtige bodems met voldoende organische stof voor een gezond bodemleven. BemestingsstrategieŽn met aandacht voor koolstofrijke, traag werkende bemesting, met organische meststoffen, compost of groenbemesters, zodat het bodemleven weer gezond en actief wordt.

Landbouwbodems hebben het de laatste eeuw zwaar te verduren gehad. Er zal tijd nodig zijn om ze opnieuw op peil te krijgen. Platvloerse vergelijkingen tussen gangbare en biologische (agroecologische) landbouw zijn daarom intellectueel oneerlijk. Een bodem die decennialang te lijden heeft gehad onder kunstmeststoffen en pesticidegebruik moet eerst opnieuw herstellen. Positief nieuws is dat herstel van bodems wel degelijk mogelijk is.

Kortom, willen we de wereld adequaat voeden, vandaag en in 2050, dan hebben we nood aan agro-ecologische voedselsystemen en boeren, vťťl boeren, die ruimte bieden voor (agro)biodiversiteit!

Download hier de volledige weerlegging van de mythe dat industriële landbouw de wereld gaat voeden.

Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum: 8-3-2018

  

Ander nieuws uit deze sector:

22-6-2018 Biogroenteboer werkt samen met buurman die gangbaar melkveehouder is
22-6-2018 Poolse biotelers hebben meer steun nodig
22-6-2018 Rusland focust op biologische tuinbouw
22-6-2018 Cactusvijgen steeds populairder
22-6-2018 De opkomst van bio-groenten in 10 jaar
21-6-2018 WUR zet grootschalig in op strokenteelt
21-6-2018 "We hopen dat het WK voetbal de consumptie een impuls zal geven"
21-6-2018 Zijn biologische groenten gezonder?
20-6-2018 Verontwaardiging bij Zweedse telers na EU-verbod op biologische sla in pot
20-6-2018 Europa moet meer naar KroatiŽ kijken voor import exotische bio-AGF
20-6-2018 Oostenrijk pionier in biologische tuinbouw
20-6-2018 Triodos bank biedt financiŽle steun aan biologische fruitbox leverancier Riverford
19-6-2018 Caithness Potatoes test robuuste aardappelrassen
19-6-2018 Open Dag Waterman Onions trekt massaal bezoek
18-6-2018 "Bio-werkwijze qua vakmanschap en ondernemerschap veel interessanter"
18-6-2018 Tiense Suikerraffinaderij wil bio doen groeien in Vlaanderen
18-6-2018 'Telers voor telers': Samen sterk door het delen van ervaringen en kennis
18-6-2018 Vanavond op NPO 3: Biologische vs niet-biologische groenten
15-6-2018 Jonge Griekse gezinnen zien meerwaarde biogroenten
15-6-2018 Seizoen Siciliaanse biologische tafeldruiven gestart

 

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
code
Voer bovenstaande code in *