Voorzitter toekomstige Raad van Toezicht

Bestuur en directie van Stichting Warmonderhof zijn voornemens per 1 januari 2024 een nieuwe bestuursstructuur in te richten met een Directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Het proces om te komen tot het toezicht-bestuursmodel begint met het aanstellen van de voorzitter van de toekomstige Raad van Toezicht, die daarmee betrokken wordt bij de samenstelling van de Raad van Toezicht. 

Voorzitter toekomstige Raad van Toezicht


Over ons

Stichting Warmonderhof zet haar vermogen in om, naast het leren, ook het wonen en werken een belangrijke plaats te geven in de opleiding tot biodynamisch boer of tuinder. Onder Stichting Warmonderhof vallen diverse activiteiten, waarbij de nadruk ligt op het landbouwbedrijf. Op 85 hectare land net buiten het dorp Dronten wordt actief gewerkt aan het in de wereld zetten van de biodynamische landbouw. Er wordt een scala aan producten met het Demeter keurmerk geproduceerd die zowel lokaal, nationaal als internationaal worden verkocht. Hier leren de studenten leren de biodynamische landbouw in de praktijk. Daarnaast is er het wooncomplex voor studenten (de Woonderij), de ontmoetingsplek, keuken en catering (de Hofzaal) en natuurlijk de Hofwinkel, waar uitsluitend biologische producten verkocht worden.


Omvorming bestuursmodel

Stichting Warmonderhof heeft zich voorgenomen het bestuur-directiemodel om te vormen naar een toezicht-bestuursmodel. De belangrijke opgave waar Warmonderhof voor staat maakt een aanpassing in governance noodzakelijk, en wel m.i.v. 1 januari 2024. Het proces om te komen tot het toezicht-bestuursmodel begint met het aanstellen van de voorzitter van de toekomstige Raad van Toezicht, die daarmee betrokken wordt bij de samenstelling van de Raad van Toezicht. Met het aantreden van de Raad van Toezicht per januari 2024 zal het huidige bestuur formeel aftreden, waarna het gedurende een overdrachtsperiode nog beschikbaar zal zijn t.b.v. de bestuurlijke continuïteit.


Profiel Voorzitter van de Raad van Toezicht

Voor de voorzitter gelden de eisen volgens het algemene competentieprofiel van ieder lid:

 • heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in de meerjarenvisie en onderschrijft het statutaire doel van de stichting.
 • is onafhankelijk ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en heeft geen direct of indirect belang binnen de stichting of de bedrijven.
 • heeft een brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed netwerk.
 • bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties.
 • is als toezichthouder rolbewust en beschikt over overzicht.
 • is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en is daarnaast standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.
 • heeft kennis van en ervaring met één of meer voor de organisatie relevante aandachtsgebieden.

Daarnaast gelden voor de voorzitter de volgende specifieke eisen:

 • is in staat het toezichtproces adequaat te regisseren.
 • is verbonden met de missie van Warmonderhof en de antroposofische achtergronden.
 • is een bruggenbouwer die collegialiteit in de Raad van Toezicht bewaakt en zowel teamvorming als kritische zin bevordert.
 • is een stevige, besluitvaardige persoonlijkheid.
 • beschikt over diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.
 • beschikt over een breed, voor de organisatie relevant netwerk.


Van de voorzitter wordt een ruime beschikbaarheid verwacht voor regelmatig overleg met de Directeur-bestuurder en inhoudelijke voorbereiding van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.


Interesse

Meer weten over deze vacature? Dan kunt u contact opnemen met Hester Buijs, voorzitter Stichting Warmonderhof (06 - 446 881 85 ) of Annette Harberink, directeur Stichting Warmonderhof (06 - 219 113 19). De profielschets voor de nieuwe Raad van Toezicht is te verkrijgen via: bestuur@warmonderhof.nl.

Overtuigd dat wij naar u op zoek zijn? Reageer dan voor 4 november 2023 naar: bestuur@warmonderhof.nl.

 


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven