Voorzitter

Biohuis zoekt biologische ondernemer die het bestuur van Biohuis komt versterken als

Voorzitter m/v


Als belangenbehartiger en vereniging van de biologische producenten staan we voor een aantal grote opgaven. De Europese Commissie wenst een flinke groei van de biologische sector. De wereld leert omgaan met de gevolgen van een pandemie en heeft te maken met een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Tegelijkertijd moet je als biologisch boe(in)r omgaan met de consequenties die volgen uit de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt, precies op het moment dat de Nederlandse overheid een Actieplan Biologisch op aan het stellen is. Forse uitdagingen én kansen om als bestuurslid van Biohuis invloed te hebben op de aanpak. In het Biohuis wordt samengewerkt door sectorale en regionale groepen van biologische boeren en tuinders, die samen meer dan 900 leden hebben. Via de coöperatie Bionext werken we samen met de andere leden van Bionext: Biowinkelvereniging en BioNederland, zoals op het gebied van kennis (onderzoek), regelgeving en afzetmarkt.


Ben jij degene die tijd vrij kan maken en mee wil werken aan de ontwikkeling van de Biologische landbouw in Nederland, dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren op onze vacature voor een nieuw bestuurslid.


Biohuis is dé vereniging van Nederlandse biologische boer(in)en en tuinders. Binnen het Biohuis komen alle biologische sectoren samen. Onderwerpen waar het Biohuis bestuur bij betrokken wordt: de gebiedsgerichte aanpak, het mestbeleid en de biologische kringloop, het biologische Actieplan, GLB, marktontwikkeling, biodiversiteit en alle andere zaken die de biologische sector aangaan. Het Biohuis bestuur werkt intensief samen met haar dragende organisaties uit de verschillende sectoren. Gezamenlijk adviseren de dragende organisaties het Biohuis bestuur in de Bioraad.

In de bestuurssamenstelling van het Biohuis wordt gestreefd naar mensen uit verschillende sectoren en regio’s, met een evenwicht tussen plantaardige en dierlijke sectoren. De bestuursleden zijn nadrukkelijk geen sector of regio vertegenwoordig(st)er. Zij moeten het totale biologische belang behartigen en oog hebben voor alle sectoren uit de biologische land- en tuinbouw. Daarbij staan hun persoonlijke kwaliteiten, ervaringen en netwerken voorop. Het bestuur werkt als een team en nieuwe bestuursleden moeten bij voorkeur een aanvulling vormen op en passen bij het bestaande team. Wij nodigen alle biologische ondernemers uit om te reageren op deze vacature. Meer informatie, ook over de huidige samenstelling van het bestuur, is te vinden op: biohuis.org .De vereniging wordt ondersteund door een verenigingsmanager en een officemanager vanuit Bionext. Als voorzitter ben je samen met de andere bestuursleden voor hen het eerste aanspreekpunt.


Als Voorzitter van het Biohuis:

 • Ben je samen met de andere bestuursleden het boegbeeld van het Biohuis. Ben je een verbindende kracht van de belangen en inzichten van de dragende organisaties
 • Ben je als bestuurslid mede verantwoordelijk voor de coöperatieve vereniging Bionext. Een van de leden van het Biohuis bestuur is ook lid van het bestuur van Bionext. Bij voorkeur is dit de voorzitter, zoals tot nu toe gebruikelijk.
 • Zet jij je in op basis van de visie, ambities en missie van het Biohuis. Deze is gebaseerd op de waarden zoals geformuleerd in IFOAM en uitgewerkt in het beleidsplan van het Biohuis
 • Werk je zelfstandig en tegelijk in teamverband met de overige bestuursleden.
 • Ben je in staat om constructief samen te werken met de dragende organisaties, de Coöperatie Bionext, overheidsinstanties en organisaties zoals bv. LTO en Ministerie van LNV.
 • Kun je tijd vrij maken om de bestuursfunctie goed uit te kunnen voeren (indicatie ca 16 uur per week voor het Biohuis en 4-8 uur voor de Coöperatie Bionext). Het betreft hier de gemiddelde tijdsindicatie.
 • Breng jij een netwerk mee en ben je in staat om jouw netwerk verder op te bouwen en te onderhouden.
 • Heb je gevoel voor politiek & media.
 • Kan jij adequaat omgaan met conflicten en tegenstellingen.
 • Ben je in staat om samen met de dragende organisaties een evenwicht te vinden tussen sectorale en algemene belangenbehartiging.
 • Heb je zelf (een aandeel in) een biologisch gecertificeerd land- of tuinbouwbedrijf.
 • Ben je lid van een van de dragende organisaties van Biohuis of bereid lid te worden.
 • Kun je helder uitleggen waar Biohuis en biologisch voor staat en kun je mensen motiveren om zich in te zetten voor de biologische sector.
 • Heb je ervaring met organisatorische en/of bestuurlijke functies.
 • Heb je bij voorkeur een goede beheersing van de Engelse taal.


Het Biohuis bestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand, op locatie of digitaal. Buiten de vergaderingen bestaat het werk van een Biohuis bestuur(d)(st)er uit besprekingen met andere organisaties, vergaderingen of sectorbijeenkomsten, verdieping in documenten en onderwerpen die relevant of actueel zijn en het contact houden met het netwerk in de achterban. Daarnaast zijn de contacten op beleidsniveau van belang, zowel in de biologische als in de reguliere sector. Er is voor de bestuursleden een passende vergoeding.


Het Biohuis heeft inmiddels een goede samenwerking gerealiseerd met de Coöperatie Bionext, BioNederland, Bio Winkelvereniging, LTO Nederland, Ministerie LNV en uiteraard alle dragende organisaties, ten behoeve van de uitvoering van het vele werk dat voor de sector moet gebeuren en kan daarmee sector overstijgend werken op het gebied van kennis (onderzoek), regelgeving en afzet.


Kandidaten kunnen zich melden met motivatie en CV, uiterlijk 31 augustus 2022, bij Ilse Blauw, via blauw@bionext.nl. Voor vragen kan er direct contact op genomen worden met Daisy Alsemgeest via alsemgeest@bionext.nl Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op Woensdag 7 september 2022 en Vrijdag 9 september 2022 met de selectiecommissie van het Biohuis.


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven