Overleving bijenvolken in winter vergelijkbaar met jaar ervoor

Ondanks de lange winter van 2017/2018 is de overleving van honingbijen niet veel veranderd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar is ongeveer 84% van de honingbijen volken de winter goed doorgekomen. Dit is vergelijkbaar met het percentage van 86% de winter daarvoor. "Een hogere overleving zou natuurlijk beter zijn, maar sterfte rond de 15% is niet verontrustend", zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en coördinator van het onderzoek. "We doen nog onderzoek naar de oorzaken van deze sterfte en daarover rapporteren we later dit jaar."

Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV), geeft ook aan dat de 16% wintersterfte een redelijk normaal niveau is. "Ik ben blij dat er bij 55% van de imkers álle volken de winter overleefd hebben." De bijenhouderij kampt al ruim 30 jaar met een parasitaire mijt (Varroa destructor), die in combinatie met voor honingbijen levensbedreigende virussen een belangrijke oorzaak is van wintersterfte. Er zijn goede methoden waarmee de mijt en dus ook de virussen die deze overdraagt onder controle te houden is. Berghoef: "Onze imkers zijn steeds beter getraind in varroabestrijding, maar we weten dat nooit alle volken de winter zullen overleven."

Voor dit onderzoek is een groot aantal imkers willekeurig geselecteerd van de ledenlijsten van de NBV en Imkers Nederland en benaderd met een digitale enquête. Op deze manier krijgen we het meest objectieve beeld van de overleving. In de enquête geven de imkers aan hoeveel volken de winter ingaan en er weer uit komen. Dit jaar hebben daaraan 763 imkers meegedaan, die 5570 volken ingewinterd hebben, waarvan 4695 de winter goed zijn doorgekomen. Deze enquête is uitgevoerd door Naturalis en Wageningen University & Research in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en Imkers Nederland.

Eerder liet de NBV op hun website weten dat slechts 9,3% van de volken de winter niet overleefd had. Deze poll was echter heel vroeg in het jaar gehouden en op basis van vrijwillige deelname. Daarna is het nog een aantal weken koud geweest hetgeen de hogere sterfte kan verklaren.

Dit onderzoek is onderdeel van het Honingbijen Surveillance Programma, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het onderzoek wordt voor 51% gefinancierd door het Ministerie van LNV en voor 49% door Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie). De onderzoekers zijn heel blij met de medewerking die ze elk jaar weer krijgen van alle imkers. Biesmeijer: "Dat alle geselecteerde imkers meedoen aan de enquête is essentieel voor het succes van het onderzoek en voor het goed kunnen bepalen van de wintersterfte onder bijenvolken. Daarom willen we alle imkers die hebben meegeholpen van harte bedanken."


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


En in hoeverre wordt dit veroorzaakt door verandert gedrag van de imkers zelf ? Bijvoorbeeld de stadsimker in Groningen in mijn buurt gaat niet meer naar gewassen toe, hij laat zijn kasten jaarrond op plekken staan waar in de buurt nauwelijks gewas is. Hij bestrijdt varroa met mierenzuur en is de hele dag alleen maar bezig met zijn bijen . Hij heeft wel zo''n 40-50 kasten in de stad staan.

Steeds meer imkers net als hij allicht zich wel écht bewust van het feit dat je kast naar landbouw of fruit gebied brengen niet écht goed is, dus...... in hoeverre speelt dan mee ?

Volgens mij zijn voor het onderzoek juist de honingbijen niet meer echt representatief omdat mensen er mee kunnen slepen, hommels die in landbouwgebieden nestelen misschien veel meer. Die kunnen niet weg met hun nest en zijn dus overgeleverd aan de natuurlijke omstandigheden aldaar.

Als imkers hun kasten het jaar rond bij een reguliere akkerbouw boer of fruitteler die gif gebruikt zouden hebben staan zonder dat ze die kasten zouden verplaatsen, zou dat misschien wel een indicatie van de werkelijke effecten van gifgebruik kunnen zijn.

Groet Wankja FergusonWankja Ferguson, Groningen - 2018/05/02 15:12:40.000


tenslotte zijn een groot deel van de imkers in Nederland hobby imkers, professionele imkers zijn er maar relatief weinig.

Hobby imkers kunnen kiezen waar en voor hoe lang ze hun kasten heen brengen, wel of niet naar gewasteelt.

Het zou interessant zijn te weten of het bewustzijn over de nadelen van bestrijdingsmiddelen gebruik, de hobby imkers in de afgelopen jaren heeft doen besluiten hun kasten minder naar gewasteelten te brengen of minder lang bijvoorbeeld.

Dus wat de verhouding tussen tijd doorgebracht bij reguliere landbouw/ andere nectar en stuifmeel bronnen is.

Bijvoorbeeld ook hoe dat zich verhoudt tot de honingbijen teelt in de V.S. waar honingbijen van regulier gewas naar regulier gewas, door grote commerciële honingbij houders worden gesleept met vrachtwagens en de honingbijen daar eigenlijk géén nectar en stuifmeel kunnen halen op onbehandelde gewassen. Is daar de sterfte inmiddels ook minder ?

Groet Wankja Ferguson

Wankja Ferguson, Groningen - 2018/05/02 15:29:08.000


"Kijk hoe ze in de V.S. zaken m.b.t honingbijen oplossen:

kijk hoe Amerika zaken oplost:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170814120928.htm, in dit artikel staat:

The Varroa mite is the worst threat to honeybee health worldwide," said Zachary Huang, MSU entomologist. "They have developed resistance to many pesticides, so it''s urgent that we explore and target these genes to develop better control methods."

met gentech: interfering reduces transcription of a specific gene, the first step of making a gene, a piece of DNA, into a protein. This process, also known as "gene knockdown," has been successful in reducing the mating success and the number of eggs produced by cattle ticks, which threaten cows and other livestock around the world.

Dat achterhaald de natuur middels evolutie nu eenmaal elke keer weer, die past zich vanzelf weer aan, is dat dus wat je wil ?

Is dit de kant die het op zou moeten in Nederland ? Nee toch ?

Groet Wankja

"
Wankja Ferguson, Groningen - 2018/05/02 15:41:32.000


en dan sterft er nog een derde van de honingbijen in de V.S. wat twee maal zo veel is als hier.

https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/05/26/third-nations-honeybee-colonies-died-last-year-why-you-should-care/348418001/

dus ik ben benieuwd wat het dit jaar zal zijn.

Ook is i.t.t. hier recentelijk het besluit daar genomen de neonicotioniden, die ook daar even verboden zijn geweest, weer toe te laten bij o.a de soja teelt in de V.S.
Wankja Ferguson, Groningen - 2018/05/02 15:52:59.000© BioJournaal.nl 2018