"Discussie over verborgen kosten wordt nog niet altijd goed begrepen"

Auteurs Jos van Duinen en Jessica Zwartjes hebben het onderstaande artikel geschreven over de 'verborgen kosten'. Ze erkennen dat er in de bio-landbouw ook milieuschade optreedt, maar benadrukken dat de bedrijfsvoering in de biologische landbouw gericht is op het veroorzaken van zo min mogelijk milieuschade.

Verborgen kosten
Biologisch is hard op weg mainstream te worden en is niet meer alleen weggelegd voor een selecte groep. De drempel voor veel mensen is vaak dat biologische producten duurder zijn dan niet-biologische producten. Dat klopt nog steeds, maar is dat wel logisch?

Eén van de oplossingen om de planeet ook voor een langere termijn leefbaar te houden is voedsel produceren op een manier waarbij zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de natuur. Biologisch boeren houdt onder meer in dat gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen. Schade aan het milieu wordt zoveel mogelijk voorkomen. Dit vergt investeringen om bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, meer variatie in het bouwplan aan te brengen voor een gezonde vruchtwisseling en het aanbrengen van ecologische elementen op het bedrijf om plagen tegen te gaan. Deze investeringen zien we terug in de prijs van biologisch voedsel.

Dat biologische producten duurder zijn dan gangbare producten komt ook doordat de kosten als gevolg van bodem- lucht- en watervervuiling door onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest niet worden mee berekend in de prijs van een gangbaar product. Deze zogenaamde verborgen kosten worden niet door de vervuiler betaald. Dit zijn kosten voor waterzuivering, herstel van de natuur als gevolg van verlies aan biodiversiteit maar ook het ontwikkelen van nieuw antibiotica omdat resistentie is opgetreden door veelvuldig gebruik in de veehouderij.

De discussie over verborgen kosten is actueel maar wordt helaas nog niet altijd goed begrepen. Zo werd Bionext, de ketenorganisatie van de biologische sector, onlangs teruggefloten door de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een filmpje over verborgen kosten in de gangbare voedselproductie. Het argument is dat ook bij de biologische landbouw milieukosten optreden waarop het voorbeeld werd aangehaald dat ook in de biologische landbouw sprake is van woon- werkverkeer. Dat is logisch maar niet waar het om gaat. Dat er in de biologische landbouw ook milieuschade optreedt staat buiten kijf, denk alleen al aan de machines die nodig zijn voor zaaien, planten, bewerking en oogsten. Wel is de bedrijfsvoering in de biologische landbouw gericht op zo min mogelijk milieuschade door natuurlijke processen te leren begrijpen en in te zetten voor een zo evenwichtig mogelijk systeem. Eerlijk duurt het langst.

Bron: Udea

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Biologische landbouw en andere agro-ecologische landbouwsystemen zijn niet slechts gericht op het veroorzaken van zo min mogelijk milieuschade (dit laatste vinden ook ''gangbare'' boeren dat zij dat zijn), maar werken juist vooral zoveel mogelijk sámen met de natuur en omgeving. Dat kan natuurlijk alleen optimaal als daarbij schade aan het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Biologisch heeft wat dat betreft de beste papieren en een voorbeeldfunctie naar de ''gangbare'' landbouw toe. Wat ze gemeen hebben met elkaar, is dat ze van elkaar kunnen leren. Maar biologische producten hebben veel minder verborgen kosten dan gangbare. Alleen al omdat er bij biologisch geen resten van chemische pesticiden in de bodem, in het grondwater, in het oppervlaktewater, in de lucht en in plant, mens en dier terecht komen, behalve dan wanneer er vanuit de ''gangbare'' sector besmetting plaatsvindt.

Ik vond het filmpje, waarvoor BioNext op 8 april 2018 door de Reclame Code Commissie op de vingers is getikt, een prima filmpje. Temeer omdat dit aansluit bij wat er allemaal maatschappelijk en wetenschappelijk al bekend* is maar nog te weinig in beleid tot uiting komt. En BioNext heeft de inhoud niet zomaar uit haar duim gezogen.
Al moet ik bekennen dat ik zelf niet op het idee zou zijn gekomen om het zo te maken.

Het filmpje heeft ook tot flink wat discussies geleid. Dat is denk ik goed.

Hier een paar voorbeelden daarvan (het ging er daar soms behoorlijk aan toe). Zie (open URL):

www.boerenbusiness.nl//artikel/10878078/uitspraken-bionext-zijn-ongegrond?r=108921

www.foodlog.nl/artikel/biologisch-niet-eerlijk-over-verborgen-kosten-vindt-rcc/allcomments/

__________
* www.sustainablefoodsupply.org/biologische-landbouw-heeft-de-beste-papieren/

Bertus Buizer, Leeuwarden - 2018/04/12 15:30:56.000


@Ernst, zowel de biologische boer als zijn ''gangbare'' buurman hebben in dit geval geen of niet voldoende resistente aardappelrassen geteeld. Bovendien kan de biologische boer de betreffende haard onschadelijk maken door het loof daarvan te branden.

Omgekeerd kan het ook gebeuren dat de ''gangbare'' buurman een vatbaar aardappelras teelt (bijvoorbeeld Bintje) en dat hij door aanhoudende regen niet op tijd met de veldspuit het land op kan. Dan kan de phytophthora op zijn perceel sporuleren en vervolgens het aardappelgewas van de biologische boer infecteren.

Beiden hebben de verantwoordelijkheid om een voldoende resistent ras te verbouwen. En die zijn er, ook nog met een goede smaak !!
Bertus Buizer, Leeuwarden - 2018/04/14 09:21:05.000


Bio heeft toch ook verborgen kosten? Denk bijvoorbeeld aan een aardapelperceel waar al vroeg in het seizoen een phytophtorahaard in zit. De gangbare buurman is dan genoodzaakt zijn aardappelen meer te beschermen. Met alle gevolgen van dien.

Ernst, Slootdorp - 2018/04/13 18:56:49.000© BioJournaal.nl 2018