Project 'Bodemkwaliteit op zand' afgerond

"Niet aangetoond dat door bio-landbouw de bodemkwaliteit verbetert"

Het eerste jaar van het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer zit er op. Op de website www.beterbodembeheer.nl zijn negen highlights uit 2017 geplaatst. Eén daarvan gaat over het project 'Bodemkwaliteit op zand'.

In het project Bodemkwaliteit op zand zijn meerjarige analyses afgerond van de gangbare teeltsystemen (2011-2016) en het biologische teeltsysteem (2000-2016). Een lage organische stofaanvoer (1000 kg EOS/hectare) geeft een 5% lagere gewasopbrengst en een lager risico op stikstofuitspoeling na 12 jaar dan een standaard organische stofaanvoer (2000 kg EOS/hectare). In beide systemen liggen de nitraatconcentraties boven de norm uit de nitraatrichtlijn van 50 mg/l. Het risico op uitspoeling is bij een lage organische stofaanvoer lager dan bij de standaard gezien een lager stikstofbodemoverschot, lagere N-min voorraden in de bodem in het najaar en een lagere nitraatconcentraties in het bovenste grondwater.

Het biologisch systeem op WUR proeflocatie Vredepeel presteert redelijk met voor biologische productie gemiddeld redelijke opbrengsten, een goede bodemvruchtbaarheid en een nitraatconcentratie onder de norm. Wel zijn de nutriëntenoverschotten van stikstof, fosfaat en kali hoog en liggen de opbrengsten ruim onder de gangbare door het optreden van ziekten en plagen. Verbeteringen van de prestaties in opbrengst, bodemkwaliteit en uitspoeling in de periode 2000-2016 zijn niet zichtbaar.

Op de website van Wageningen Universiteit staat de volgende samenvatting van het rapport:

In dit rapport worden de resultaten van het biologische bedrijfssysteem op WUR-proeflocatie Vredepeel in de periode 2001-2016 gepresenteerd met focus op gewasopbrengst, bodemkwaliteit, bemesting en stikstofuitspoeling. Het biologisch systeem heeft opbrengsten die gemiddeld 6% onder het streven liggen, een goede bodemvruchtbaarheid en een nitraatconcentratie in het grondwater onder de norm van de nitraatrichtlijn. De nutriëntenoverschotten van stikstof, fosfaat en kali zijn hoger dan de streefwaarde. De opbrengsten liggen gemiddeld ruim onder die van de gangbare teelt door het optreden van ziekten en plagen. Veranderingen in opbrengst, bodemkwaliteit en uitspoeling in de periode 2000-2016 zijn niet met metingen vastgesteld behalve een stijging in organisch stofgehalte. Hierdoor kan ook niet aangetoond worden dat door biologische landbouw de bodemkwaliteit verbetert en ecosysteemdiensten verbeteren. Onduidelijk is hoe het biologisch systeem tot een lage uitspoeling komt bij een relatief hoge stikstof- en organische stofaanvoer. Nader onderzoek is hiervoor nodig.

Klik hier voor het rapport van het biologische systeem.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2018