Verweer tegen fosfaatwetgeving

Biologische melkveehouders zoeken steun in Europa

Een groep biologische melkveehouders voerde op 13 maart overleg in Brussel met de directie van de Commissie Milieu van de Europese Commissie. Binnen dit Europese departement zetelt ook het Nitraatcomité, dat zich binnenkort zal uitspreken over een derogatieverzoek van Nederland om meer dierlijke mest te kunnen gebruiken dan de hoeveelheid die volgens de Europese nitraatrichtlijn is toegestaan. De invoering van de fosfaatrechten houdt direct verband met het verkrijgen van een nieuwe derogatie. De biologische melkveehouders voelen zich daar ernstig door gedupeerd. Zij vinden dat de Nederlandse fosfaatwetgeving indruist tegen een Europese verordening.

Het argument van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is dat ook de koeien, die op biologische melkveebedrijven worden gehouden, fosfaat produceren en daarmee hebben bijgedragen aan overschrijding van het fosfaatplafond voor de melkveehouderijsector. Daarom is de fosfaatwetgeving ook voor biologische bedrijven van toepassing. Nederland hoopt een nieuwe derogatiebeschikking te verkrijgen voor de periode 2018 tot en met 2021 om extra dierlijke mest te kunnen aanwenden. In dat verband is het fosfaatproductieplafond afgesproken om verontreiniging van grondwater te voorkomen.

Biologische bedrijven dragen structureel niet bij aan die verontreiniging, omdat zij altijd ruim onder de normen van de Europese Nitraatrichtlijn produceren. De biologische melkveehouderij heeft als geheel geen mest- en fosfaatoverschot, er is eerder een tekort aan mest op sectorniveau. Biologische melkveehouders hebben niets aan het verkrijgen van een nieuwe derogatie, terwijl de financiële schade die door de fosfaatwetgeving voor hun bedrijven ontstaat zeer groot is. Zij brengen zes kernpunten in bij de Commissie Milieu. Rode draad is hun verzoek voor plaatsing als categorie buiten de Fosfaatwetgeving zoals dat ook voor andere veehouderijcategorieën gebeurt. Volgens de biologische boeren druist de Nederlandse fosfaatwetgeving in tegen een verordening van de Europese Unie. In Brussel luiden zij de noodklok en stellen zij het ministerie van LNV in gebreke.

Bron: AgriHolland

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2018