22 maart

Veldworkshop: 'Voorjaarsploegen op kleigrond'

Delphy organiseert in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad op korte termijn een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop wordt er gekeken naar de mogelijkheden van ondiep voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond. Hierbij zullen drie ekoploegen worden gedemonstreerd in het veld. Aansluitend zullen daarbij een aantal zaaibedcombinaties worden gedemonstreerd met nadruk op aandachtspunten in rollenkeuze.

Systeem van voorjaarsploegen

Het systeem van ondiep ploegen van kleigrond in het voorjaar levert een aantal interessante mogelijkheden op om de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid te
vergroten. Een aantal voordelen: langere benutting van de groenbemesters, stimulering bodemleven, minder uitspoeling en slemp, structuuropbouw d.m.v. bedekking en beworteling van de bodem. Tijdens de workshop zal uitleg en discussie zijn over het totale systeem en de aandachtspunten bij toepassen van ploegen in het voorjaar.

Programma
13.00-13.30 uur Inloop en start
13.30-16.30 uur Inleiding mogelijkheden Systeem voorjaarsploegen op kleigrond
(C. den Herder, Delphy) Veldworkshop met ekoploegen en zaaibedbereiding

• Ovlac, (vernieuwde!) Rumpstad, Kramer ekoploeg (Primeur)
• Zaaibedbereiding met diverse combinaties met nadruk op rollenkeuze aan de zaaibedbereider in het voorjaar.

Mede-ondersteuners

Deze veldworkshop is mede ondersteund door de Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op Bodemstructuur (ZOB). Delphy, PPO Broekemahoeve en Provincie Flevoland hebben in deze veldworkshop een brede samenwerking om interessante bodemontwikkelingen bij zoveel mogelijk telers te brengen.Datum: Donderdag 22 maart 2018
Locatie: PPO Lelystad, Prof. Broekemahoeve,
Elandweg 84, Lelystad
Tijd: 13.30 - 16.30 uur

LET OP: Bij slecht weer wordt de bijeenkomst verschoven, check voor vertrek www.delphy.nl/news voor laatste info.

Voor meer informatie:
Christoffel den Herder
Tel. 06-1215 5131
E-mail: c.denherder@delphy.nl

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2018