"Tot nu toe nog niemand aangeklaagd"

Amerikaanse bio-boeren vrezen frauduleuze import

De import van frauduleuze biologische granen neemt toe enzouden serieuze problemen op kunnen leveren voor Amerikaanse biologische boeren. Beschuldigingen van fraude waren dan ook het belangrijkstegespreksonderwerp bij de Midwest Organic and Sustainable Education Service(MOSES) conferentie in LaCrosse (21-23 februari 2018). Dit wordtgezien als het grootste evenement in de VS voor de biologische en duurzameteelt. Eén van de mensen die onder vuur lag, was Betsy Rakola, HoofdHandhaving bij het National Organic Program (NOP) in Washington, D.C. Zij spraktijdens het evenement met ongeveer 40 bezorgde telers en boeren tijdens eenopen sessie.

Rakola liet weten dat de NOP gereageerd heeft op de klachtenvan de telers door enkele buitenlandse biologische bedrijven van de handel uitte sluiten. In sommige gevallen zijn de groenten en fruit behandeld metschadelijke stoffen die verboden zijn in de biologische teelt.

'Handen vol geld'

De Amerikaanse vraag naar biologische producten groeitsneller dan de handhaving van de NOP kan bijbenen en terwijl de frauduleuzeproducten het land binnenkomen, dalen de prijzen van de producten, zodat deAmerikaanse producenten niet uit kunnen breiden. Tot nu toe heeft het NOP een lijst opgesteld van 90frauduleuze importeurs, maar tot nu toe is er nog niemand aangeklaagd voorfraude. "Deze importeurs verdienen handen vol geld aan deze deals",zegt Bob Stuczynski, een Amerikaanse biologische teler.

Europees systeem overnemen

Het OrganicFarmers’ Agency for Relationship Marketing Inc. (OFARM) en de Food andWater organisatie hebben in september 2016 en 2017 meerdere klachten ingediendbij het Amerikaanse ministerie van Landbouw. In het rapport dat hierop volgde,gaf het ministerie toe dat de Agrarische Marketing Service "geen redelijkezekerheid kan bieden dat de door NOPverplichte documenten worden onderzocht als buitenlandse producten aankomen inAmerika om zo te verifiëren dat de als biologisch gelabelde productendaadwerkelijk van gecertificeerde biologische teeltbedrijven komen", zegt JohnBobbe van OFARM.

Bobbe dringt er bij de Amerikaanse overheid op aan dat zehet Europese systeem over gaan nemen, waarbij de documenten van bepaaldelanden, waaronder Turkije, uitvoerig worden onderzocht en er ook opresidustoffen wordt getest.

"Wat we nodig hebben, zijn elektronische certificaten en diezijn er nu nog niet", zegt hij.

Zwakste schakel?

Thea O'Caroll, oprichter en directeur van Yield Organic, eenbedrijf in Texas dat biologische telers in contact brengt met kopers, zegt dat82% van de kopers op zoek zijn naar biologische producten. Hoewel er bewijs isvan frauduleuze biologische producten, heeft ze nog niet gehoord dat dezeproducten teruggeroepen zijn.

Rakola zegt dat de NOP nu om meer informatie vraagt en meer 'onaangekondigdeinspecties in de leveringsketen' uitvoert, maar geeft toe 'dat ze er nog nietzijn' wat betreft adequate handhaving.

Ze vertelt dat haar kleine afdeling, met slechts 6 auditoren,jaarlijks ongeveer 400 tot 500 vragen en klachten krijgt van mensen dievermoeden dat een producent de biologische standaards niet opvolgt. Het NOP kan debiologische certificering van bedrijven opschorten of intrekken.

Iedereen die meer dan 4066 euro aan producten verkoopt en hetwoord 'biologisch' voor zijn producten gebruikt, moet biologisch gecertificeerdzijn. Volgens de wet is het zelfs illegaal om termen als 'geproduceerd metbiologische methoden', te gebruiken en niet gecertificeerd te zijn, omdat dit verwarrend is voor consumenten.


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2018